Vikar.GettyImages-1160135279SMALL

I perioder der arbeidsoppgavene øker, eller medarbeidere forsvinner midlertidig på grunn av permisjoner eller sykdom, kan det oppstå behov for midlertidig ny arbeidskraft. Ofte vil en innleid vikar løse dette behovet. For at vikaren raskt skal bidra til verdiskapning, er det en god investering å gjøre utvelgelsesprosessen grundig. Det kan være vanskelig å spå behovet for ressurser på lang sikt. Velg derfor en vikar som enkelt kan bli en del av det framtidige teamet.

Rekrutter en vikar som passer bedriften

Ved ulike anledninger opplever bedrifter et økt behov for arbeidskraft. Da kan en vikar bidra til å håndtere oppdragsmengden slik at de øvrige ansatte kan fokusere på sine egne oppgaver. Vi anbefaler at du ikke finner en vikar som kun er en løsning på et akutt behov, men heller en person som skal passe inn hos deg over tid. Dette lønner seg av flere årsaker:

  • For det første vil en slik person komme raskere på plass, trives, og ha en bedre forutsetning for å mestre arbeidsoppgavene som skal gjøres.
  • For det andre kan det av ulike grunner være vanskelig å forutse behovet i fremtiden.

I mange tilfeller ser vi at vikariater fører til permanent ansettelse.

Vi opplever ofte at bedrifter finner nye arbeidsoppgaver til vikarer når det opprinnelige oppdraget er sluttført. Dette fordi bedriften ønsker å investere videre i verdifull kompetanse som vikaren har opparbeidet gjennom vikariatet. Derfor bør du rekruttere innleide ressurser med tanke på at det kan bli en mer langsiktig løsning.

CTA guide til god onboarding av nye ansatte 

Samme rekrutteringsprosess uavhengig av ansettelsesforhold

Et vellykket vikariat krever imidlertid en god rekrutteringsprosess. Du har behov for en kandidat som besitter nødvendig kompetanse, men som også lett sklir inn i bedriftens kultur og sosiale miljø. En vellykket rekruttering innebærer at du får inn den erfaringen og de ideene som bidrar til at ditt selskap utvikles, så lenge medarbeideren er der.

I Businesspeople er derfor prosessen som leder frem til et vikariat eller en rekruttering tilnærmet lik. Når vi rekrutterer midlertidige ressurser utfører vi det samme viktige grunnarbeidet, med full kravspesifikasjon og konstruktive intervjuprosesser i den hensikt å finne den beste kandidaten for din bedrift. All vår erfaring tilsier at det lønner seg å bruke ressurser på å finne rett kandidat uavhengig om det er til en midlertidig eller fast stilling.

 

Vi rekrutter fra et stort kandidatnettverk av dyktige vikarer

Det er mange dyktige vikarer å velge mellom. Undersøkelser viser faktisk at hver femte nordmann kunne tenke seg å jobbe som vikar. Vi har et stort kontaktnettverk og bred innsikt i arbeidsmarkedet. Vi vet derfor hvor vi kan finne de beste kandidatene.

Det store nettverket vårt består av forskjellige kandidater med ulik tyngde og kompetanse. Derfor kan vi også bistå med management for hire. Behovet for fagpersoner oppstår ofte brått og uventet, og da kan vi bistå med å finne frem til en kompetent person på kort tid.

 

Vår metode vil kvalitetssikre rekrutteringsprosessen

Vi har en stor database med dyktige kandidater som er kvalitetssikret gjennom intervjuer og tidligere oppdrag. Vi gjør generelle intervjuer forløpende, slik at vi til enhver tid har en stor base med klarerte kandidater tilgjengelige. Dette gjør at vi kan tilby effektive prosesser.

Det krever mye kapasitet og kompetanse om du skal rekruttere innleide ressurser selv. Et rekrutterings- og bemanningsbyrå kan gjøre denne prosessen effektivt, fordi vi besitter verktøy for søknadsadministrasjon, intervjuprosedyrer, referansesjekk i tillegg til at vi har sertifiserte rådgivere for testing. Våre ressurser gir oss gode odds for å lykkes med å finne de beste kandidatene for nettopp din bedrift.

CTA for nedlasting av guide til god onboarding av nye ansatte