okonomimedarbieder

 

Økonomi- og regnskapsmedarbeidere har ofte ansvar for noen av virksomhetens mest kritiske funksjoner. Ender du opp med feil kompetanse, kan det få store økonomiske konsekvenser for bedriften. Når du skal rekruttere fagspesialister til slike nøkkelroller, har du ikke råd til å ta feil. I en bransje der det er få ledige kandidater på markedet, øker du sjansen for å lykkes ved å bruke et byrå som både kan finne og kvalitetssikre kandidaten.  

 

Verdifullt med oppdatert kompetanse på økonomi, LØNN og regnskap

Fagspesialister har ofte nøkkelroller i bedriften. Det å ha dyktige folk på plass i økonomifunksjoner har stor betydning for drift og styring av virksomheten.

Medarbeidere som er faglig oppdatert på økonomi, lønn og regnskap er derfor avgjørende for bedriftens suksess. I takt med at bransjen digitaliseres, vil også teknologi- og kommunikasjonsferdigheter utgjøre en større grad av denne yrkesgruppens kompetansemiks.

For å finne riktig kandidat, er det viktig å gjøre en grundig kartlegging av kompetansebehovet i din bedrift. Du må finne en kandidat som har kvalifikasjonene som møter virksomhetens behov både i dag og i morgen.

Les også: Feilansettelser er noe av det dyreste du gjør.

 

Last ned jobbanalyse ebok

 

Det kreves fagkunnskap for å rekruttere til økonomi, LØNN og regnskap

Skal du rekruttere til en merkantil rolle, er dette noe mange byråer kan hjelpe deg med. Skal du derimot ansette en fagperson innen økonomi, lønn og regnskap, er det langt mer krevende. Konkurransen om de beste hodene er hard.

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse for 2019 oppga 20 prosent av bedriftene at de har hatt problemer med å få tak i rett kompetanse. Av disse mente 17 prosent at årsaken til rekrutteringsproblemene var for få kvalifiserte søkere. For å rekruttere viktig kompetanse som fagspesialister det allerede er mangel på, kreves det nettopp spesialister.

 

Dette bør du se etter hos en rekrutterer:

  • Økonomifaglig kompetanse:

En som rekrutter til økonomi, lønn og regnskap bør selv ha arbeidserfaring fra det området det rekrutteres til. Vedkommende bør altså kunne en del om økonomi for å finne riktig kompetanse til stillingene som skal besettes. I Businesspeople Rekruttering har vi rådgivere som har jobbet operativt med økonomi, lønn og regnskap selv.

  • Gode kandidatnettverk:

Videre bør rådgiveren ha tilgang til et stort kandidatnettverk. Tilgang til kvalifiserte spesialister er avgjørende når det dreier seg om et fagfelt der etterspørselen er stor.

Hos oss har vi et stort nettverk av kandidater vi er i jevnlig kontakt med. Vi følger personer med attraktiv kompetanse over tid, slik at vi vet når det kan bli aktuelt for dem å bytte jobb. Search er viktig del av vårt metodeverk. Vi jobber hele tiden med å tiltrekke oss de beste kandidatene, også de som ikke aktivt søker.

  •  Erfaring med kandidattesting
    For å måle kandidatens kompetanse og evner innen regnskap og økonomi, bør evne- og ferdighetstester være en del av utvalgsmetoden. I Businesspeople Rekruttering tilbyr vi personlighet- og evnetester levert av Cut-e. Gjennom ferdighetstester levert av Xpectumkvalitetssikrer vi regnskapskandidater.

  •  En metodisk tilnærming til rekruttering
    I Businesspeople Rekruttering starter vi alle våre prosesser med å utarbeide en jobbanalyse i samarbeid med kunden. Denne kartlegger hvilke arbeidsoppgaver som skal løses og hvilke krav til kompetanse og personlighet som skal til for å løse arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. Jobbanalysen er utgangspunktet vårt for finne riktig kandidat.

 

Rust bedriften for fremtiden når du rekrutterer til økonomi, LØNN og regnskap

Når det er knapphet på kandidater er det nødvendig å se på de mulighetene som finnes. Kandidater med en annen alder, utdannelse eller erfaring enn det du opprinnelig så for deg, byr på en gylden mulighet til å bringe inn nye ideer og komplimenterende egenskaper til organisasjonen.

En vellykket rekruttering innebærer også at du får inn den erfaringen og de ideene som bidrar til at ditt selskap skal utvikles. Rekruttering handler ikke bare om hva du trenger i dag, men også om å ha en bevisst strategi for å tilegne seg kompetansen bedriften vil trenge i fremtiden. For å sikre at dette perspektivet blir ivaretatt, kan en profesjonell rekrutterer være en verdifull sparringspartner.

Kostnaden ved å benytte seg av et profesjonelt rekrutteringsselskap er liten sammenliknet med verdien av å finne rett kandidat. Ved å la eksperter gjennomføre prosessen, reduserer du sannsynligheten for en dårlig ansettelse. I en så sentral del av bedriften som økonomiavdelingen, er dette spesielt viktig.

 

CTA guide til god onboarding av nye ansatte