xGettyImages-556457557SMALL

 

Å velge de rette medarbeiderne er blant de mest lønnsomme oppgavene en leder gjør. Menneskelig kapital er avgjørende for organisasjoners konkurransefortrinn, overlevelse og suksess. Men hvordan tiltrekke deg de best egnede kandidatene, og få dem til å ønske å jobbe for akkurat din virksomhet? Stillingsannonsen er et viktig kommunikasjonsverktøy ut mot den ettertraktede kompetansen.  

 

Vektlegg bedriftens merkevare i stillingsannonsen 

For å tiltrekke og beholde den kompetansen og det engasjementet du ønsker, er du nødt til å skille deg ut fra mengden. Skriver du en kjedelig, oppramsende stillingsannonse går du glipp av talentene. 

  

Hvordan et selskap fremstiller seg selv og hva de er villige til å tilby kandidatene er blitt stadig viktigere i rekrutteringen. Det å jobbe målrettet med employer branding og corporate branding er en effektiv strategi for å tiltrekke seg de beste hodene. 

 

Ifølge en undersøkelse mener over 80 prosent av ledere at employer branding har stor innvirkning på selskapets evne til å ansette talenter, mens kandidater sier at selskaper fanger deres interesse dersom de snakker om karrieremuligheter, bedriftskultur og utfordringer.  

 

Har du for eksempel behov for en regnskapssjef trenger du ikke ramse opp alle arbeidsoppgavene personen skal gjøre.  heller frem hvordan stillingen står i organisasjonen, utviklingsmuligheter og lignende. 

 

Hvis du vil nå et talent som forstår verdien av sin egen kompetanse, må du fremheve fordelene av å jobbe i akkurat din organisasjon. Du må kommunisere at ditt selskap er et unikt og attraktivt sted å jobbe i forhold til dine konkurrenter.

  

Last ned jobbanalyse ebok

 

Utforming av stillingsannonsen påvirker rekrutteringsprosessen

 Corporate branding og employer branding handler på mange måter om å avdekke virksomhetens personlighet og identitet, noe som også bør gjenspeiles i stillingsannonsens språklige stil. Når du har en tydelig oppfatning av bedriftens profil, ikke gjem den bort bak en formell og humørløs presentasjon.  

 

Bruk gjerne språklige bilder eller sitater som er beskrivende for organisasjonen din. Kan du for eksempel leke litt med språket eller lage en video som viser frem bedriftens gode arbeidsmiljø? Vær bevisst på ord og uttrykk som appellerer til forskjellige kjønn eller grupper, og styr unna floskler. Kjedelige stillingsannonser tiltrekker seg kjedelige kandidater.  

 

Jo bedre du kjenner bedriften din, jo bedre stillingsannonser skriver du. Glimt i øyet er ikke bare lov, det er en fordel. Husk at du skal overbevise kandidater som ikke nødvendigvis er aktive jobbsøkere om å bytte jobb til en organisasjon de ikke kjenner.  

 

Stillingsannonsen er en viktig kanal der du viser at du er en attraktiv arbeidsgiver. Selv om du skal rekruttere til en ordinær stilling, så skal du løfte blikket og se etter det unike. Ved å la folk som har lang erfaring med rekruttering utforme stillingsannonsen din, vil du kunne avdekke og kommunisere det spesielle ved din organisasjon og tiltrekke deg den best egnede arbeidskraften.  

 

En god stillingsannonse krever grundige prosesser 

Stillingsannonsen er et viktig kommunikasjonsverktøy for å nå kompetansen som er viktig for din virksomhet. Problemet med en dårlig utformet annonse er ikke bare at du mottar færre søknader, men du løper også en risiko for å tiltrekke deg feil kandidater. Det er både dyrt og tidkrevende å håndtere mange søkere, spesielt om de ikke er riktige for stillingen som er utlyst. 

 

Når vi rekrutterer har vi en punktliste våre kunder alltid må ta stilling til: 

 

  • Hva er det reelle behovet?  
  • Hva skal personen jobbe med, hvilke mål skal de ha og hvordan skal de jobbe?  
  • Hvem skal de jobbe med? 
  • Hvordan er kompetansebehov nå og i fremtiden. Endres måten dere jobber på? 

 

For å gjennomføre en treffsikker rekruttering, må du sikre at de bakenforliggende prosessene utføres skikkelig. Etter at du har gjennomført en god jobbanalyse sitter du igjen med et sett egenskaper, ferdigheter og personlighetstrekk du kan anta er kritiske suksessfaktorer for å kunne lykkes i stillingen. Når du vet dette er det enklere å skrive en god utlysningstekst, så de riktige kandidatene søker.   

 

Last ned jobbanalyse ebok guide

 

Rekruttering er en mulighet til å tenke nytt 

For at en rekrutteringsprosess skal lykkes, er det viktig å være åpen for hvilken type kompetanse du har behov for. Du vet hvem du har mistet, men det er ikke sikkert at du bør ansette en kandidat som er helt lik den du skal erstatte 

 

Vi som jobber med rekruttering kan å utfordre deg på hvilken kompetanse du faktisk trenger. Kanskje er rekrutteringsprosessen en mulighet til å tenke helt nytt? En rekruttering er en situasjon du kan utnytte til å riste løs på hele organisasjonen eller gruppen som vedkommende skal jobbe i. 

 

Du må ta stilling til kompetansebehovet nå og i fremtiden. Visste du for eksempel at i takt med at kunstig intelligens og automasjon forandrer jobbmarkedet, blir myke egenskaper hos kandidater stadig viktigere? Opptil 90 prosent av rekrutteringsansvarlige mener at typiske feilansettelser er kandidater med dårlige «soft skills».  

 

Det å rekruttere er en helhetlig prosess, der utforming av stillingsannonsen kun er en av mange oppgaver som må gjennomføres for å lykkes. I dette arbeidet kan det være nyttig med vårt utenforstående blikk for å sikre at bedriften får rett kompetanse både nå og for fremtiden. Vi hjelper deg til å tenke kreativt, slik at du kan utfordre det bestående.