Skreddersydde stillingsannonser 

Det er ikke lett å finne de gode ansatte i dag. Jobbmarkedet er krevende og du må virkelig stikke deg ut for å tiltrekke de beste hodene. Jobbannonser er fortsatt et mektig våpen, men du må skrive jobbannonser som gir folk lyst til å søke.

Å velge de rette medarbeiderne kan være noe av det mest lønnsomme en leder gjør. Menneskelig kapital er avgjørende for at organisasjoner kan konkurrere, overleve og ha suksess. Men hvordan tiltrekker du deg de beste  kandidatene? Hvordan får du dem til å ønske å jobbe for akkurat din  virksomhet? Stillingsannonsen er et viktig kommunikasjonsverktøy ut mot den ettertraktede kompetansen.  

 

legg vekt på merkevaren deres i stillingsannonsen 

For å tiltrekke og beholde den kompetansen og det engasjementet du ønsker, er du nødt til å skille deg ut i mengden. Du går glipp av talentene hvis du skriver en kjedelig og oppramsende stillingsannonse. 

 

I dag er det bedriftene som må selge seg inn til de beste. Ikke omvendt. 

  

Hvordan et selskap fremstiller seg selv og hva de er villige til å tilby kandidatene er blitt stadig viktigere i rekrutteringen. Det å jobbe målrettet med employer branding og corporate branding er en effektiv strategi for å tiltrekke seg de beste hodene. 

 

En undersøkelse fra LinkedIn viser at åtte av ti ledere ser på employer branding som viktig for selskapets evne til å ansette talenter. Kandidater sier at selskaper fanger deres interesse hvis de snakker om karrieremuligheter, bedriftskultur og utfordringer.  

 

Har du for eksempel behov for en regnskapssjef, trenger du ikke ramse opp alle arbeidsoppgavene personen skal gjøre. De flinke vet det fra før. Legg heller vekt på utviklingsmuligheter, hvordan stillingen står i organisasjonen, personalansvar og lignende. 

 

Hvis du vil nå et talent som forstår verdien av sin egen kompetanse, må du framheve fordelene med å jobbe i akkurat din organisasjon. Du må kommunisere at ditt selskap er et unikt og attraktivt sted å jobbe. 

  

Last ned jobbanalyse ebok

 

Utformingen av stillingsannonsen påvirker rekrutteringsprosessen

Corporate branding og employer branding handler på mange måter om å avdekke virksomhetens personlighet og identitet, noe som også bør gjenspeiles i stillingsannonsens språklige stil. Når du har en tydelig oppfatning av bedriftens profil, ikke gjem den bort bak en formell og humørløs presentasjon.  

 

Bruk gjerne språklige bilder eller sitater som er beskrivende for organisasjonen din. Kan du for eksempel leke litt med språket eller lage en video som viser frem bedriftens gode arbeidsmiljø? Vær bevisst på ord og uttrykk som appellerer til forskjellige kjønn eller grupper, og styr unna floskler. Kjedelige stillingsannonser tiltrekker seg kjedelige kandidater.  

 

Jo bedre du kjenner bedriften din, jo bedre stillingsannonser skriver du. Glimt i øyet er ikke bare lov, det er en fordel. Husk at du skal overbevise kandidater om å bytte jobb selv om de ikke er aktive jobbsøkere. Og de skal bli fristet til å gå til en organisasjon de ikke kjenner.  

 

Stillingsannonsen er en viktig kanal der du viser at du er en attraktiv arbeidsgiver. Selv om du skal rekruttere til en ordinær stilling, så skal du løfte blikket og se etter det unike. Ved å la folk som har lang erfaring med rekruttering utforme stillingsannonsen din, vil du kunne avdekke og kommunisere det spesielle ved organisasjonen din og tiltrekke deg den best egnede arbeidskraften.  

 

En god stillingsannonse krever grundige prosesser 

Stillingsannonsen er et viktig kommunikasjonsverktøy for å nå kompetansen som er viktig for din virksomhet. Problemet med en dårlig utformet annonse er ikke bare at du mottar færre søknader, men du risikerer å tiltrekke deg feil kandidater. Det er både dyrt og tidkrevende å håndtere mange søkere, spesielt om de ikke er riktige for stillingen. 

 

Når vi rekrutterer har vi en punktliste kundene våre alltid må ta stilling til: 

 

  • Hva er det reelle behovet?  
  • Hva skal personen jobbe med?
  • Hvilke mål skal de ha?
  • Hvordan skal de jobbe?  
  • Hvem skal de jobbe med? 
  • Hvordan er kompetansebehovet nå og i fremtiden. Endres måten dere jobber på? 

 

For å gjennomføre en treffsikker rekruttering, må du sikre at de bakenforliggende prosessene blir gjort skikkelig. Etter at du har gjennomført en god jobbanalyse sitter du igjen med et sett av ønskede egenskaper, ferdigheter og personlighetstrekk. Disse kan du anta er kritiske suksessfaktorer for å lykkes i stillingen. Når du vet dette er det lettere å skrive en god utlysningstekst så de rette kandidatene søker.   

 

Last ned jobbanalyse ebok guide

 

Rekruttering er en mulighet til å tenke nytt 

For at en rekrutteringsprosess skal lykkes, er det viktig å være åpen for hvilken type kompetanse du har behov for. Du vet hvem du mister, men det er ikke sikkert at du bør ansette en kandidat som er helt lik den du skal erstatte 

 

Vi som jobber med rekruttering kan å utfordre deg på hvilken kompetanse du faktisk trenger. Kanskje en rekrutteringsprosessen er en mulighet til å tenke helt nytt? En rekrutteringsprosess er en situasjon der du kan riste litt i organisasjonen eller en gruppe. 

 

Du må ta stilling til kompetansebehovet nå og i fremtiden. I takt med at kunstig intelligens og automasjon forandrer jobbmarkedet, blir myke egenskaper hos kandidater stadig viktigere? Opptil ni av ti rekrutteringsansvarlige mener at typiske feilansettelser er kandidater med dårlige «soft skills».  

 

Det å rekruttere er en helhetlig prosess. Utforming av stillingsannonsen er bare én av mange oppgaver som må gjennomføres for å lykkes. I dette arbeidet kan det være nyttig med vårt utenforstående blikk for å sikre at bedriften får rett kompetanse både nå og for fremtiden. Vi hjelper deg med å tenke kreativt, slik at du kan utfordre det bestående.

Opprinnelig publisert 1. september

Oppdatert 30. september 2021