Kunstig intelligens i rekruttering

AI (Artificial Intelligence - AI), altså kunstig intelligens, blir stadig mer integrert i ulike aspekter av våre liv. Det har blant annet blitt en populær ressurs for organisasjoner som ønsker å effektivisere og forbedre rekrutteringsprosessen. Utviklingen skjer fort, og vi ser stadig implementering av nye digitale løsninger og prosesser i bruk. 

AI er ikke et nytt fenomen. I følge Deloitte Human Capital Trends report forventet 62% av ansatte at de skulle bruke AI i rekruttering allerede ved slutten av 2017. Videre sa 35% av ansatte at AI er en av trendene som påvirker hvordan de ansetter mest, i følge LinkedIn's Global Recruiting Trends report fra 2018.

Hvorfor er det viktig at vi henger med?

AI teknologi har potensial til å påvirke samfunnet på mange måter, inkludert økonomisk, sosialt og politisk - det er derfor viktig å holde seg oppdatert slik at man kan forstå og tilpasse seg disse endringene. Verden blir stadig mer AI-drevet og utviklingen går i rekordfart, og det er viktig å henge med for å unngå potensielle fallgruver og utfordringer knyttet til teknologien. Viktigst av alt kommer AI teknologien med store muligheter for forbedring og effektivisering. Vi er alltid på utkikk etter metoder for å optimalisere våre prosesser, og har vært nysgjerrige på hvordan kunstig intelligens i rekruttering kan utnyttes til beste praksis. I denne artikkelen vil vi se nærmere på noen av fordelene som kan følge når arbeidsplasser blir utfordret av teknologier, og hvordan organisasjoner kan utnytte mulighetene som teknologien kan gi, og hva bør man tenke på. 

 

 

Frigjør mer tid til grundig og personlig oppfølging 

Rekruttering er en tidkrevende oppgave som krever mye manuelt arbeid for å identifisere, evaluere og skille ut store mengder informasjon. Flere av disse prosessene kan automatiseres dersom man implementerer kunstig intelligens i rekrutteringsprosessen. Eksempelvis kan kunstig intelligens brukes til å analysere  store mengder data (som søknader, CV-er og profiler) for å identifisere de mest kvalifiserte kandidatene gjennom visse kriterier. Ved å automatisere slike manuelle prosesser gis det videre større rom og mulighet til å fokusere på kandidatene som er best egnet for jobben, og mer tid til en grundig og personlig oppfølging.

 

Et godt supplement for å minimere ubevisst bias 

Kunstig intelligens i rekruttering kan bidra til økt objektivitet sammenlignet med menneskelige vurderinger, og bidra til å redusere fordommer og skjevheter i rekrutteringsprosessen. Der mennesker ubevisst kan påvirkes av subjektive faktorer kan AI-baserte systemer være programmert til å fokusere på utelukkende relevante faktorer, og dermed redusere ubevisst bias. Vi unnlater dermed subjektive faktorer i vurderingsfasen, og får en objektiv vurdering skjermet for egne meninger og følelser. Vi ser på dette som et positivt tilskudd i prosessen, men ønsker å understreke at menneskelig tilsyn og etisk vurdering fortsatt vil være en viktig del for å sikre at kunstig intelligens brukes på en ansvarlig og rettferdig måte. 

 

Mulighet for å vurdere større datagrunnlag på kortere tid

AI-baserte systemer gir oss mulighet til å kunne evaluere et større datagrunnlag, og kan hjelpe oss å analysere store mengder data på kort tid. Vi har dermed tilgang på en mer omfattende vurdering av kandidatene sine erfaringer og kvalifikasjoner. Kunstig intelligens har ikke begrenset kapasitet til å behandle store mengder informasjon, og er godt rustet til å kunne vurdere viktige detaljer og mønster, uansett hvor stor mengden informasjon er. Her kan kunstig intelligens hjelpe oss å bidra til å avdekke skjulte sammenhenger og identifisere de mest relevante kandidatene basert på objektive kriterier. 

 

Et godt supplement til prosessen, men ikke en erstatter 

Kunstig intelligens kan bidra til å sortere gjennom store mengder data og identifisere kandidater som passer til visse kriterier, men det kan ikke erstatte menneskelig interaksjon og vurderingsevne. Det kommer også med utfordringer og begrensninger, og man kan ikke overlate hele prosessen til teknologi. I følge studie foretatt av Randstad syntes 82% av jobbsøkere at den ideelle rekrutteringsprosess innebærer en kombinasjon av teknologi og menneskelig interaksjon. AI-systemer er avhengig av riktig programmering, tilgang på relevant data og kontinuerlig evaluering for å sikre at de er rettferdige og objektive. Videre er menneskelig tilsyn og etisk vurdering en sentral del i prosessen for å sikre at kunstig intelligens rekruttering brukes på en ansvarlig og rettferdig måte. Det er også viktig å være oppmerksom på eventuelle fordommer og skjevheter i algoritmene som brukes i AI-rekruttering, og sørge for at de ikke påvirker prosessen på en negativ måte. Til slutt er det viktig å huske på at en god rekrutteringsprosess handler om å finne den beste kandidaten for jobben, og at både teknologi og menneskelig vurdering kan spille en viktig rolle i å oppnå dette målet.

 

 

Vi ser positivt på den teknologiske utviklingen og bruker mye tid på å tilegne oss informasjon slik at kunstig intelligens best kan utnyttes og bidra til at vi kan tilby best mulig prosesser. Ved å bruke AI på en smart og effektiv måte, kan organisasjoner oppnå store fordeler i form av kostnadsbesparelser, effektivitet og kvalitet i rekrutteringsprosessen. Alt i alt er kunstig intelligens et kraftig verktøy som kan hjelpe organisasjoner med å ta rekrutteringsprosessen til neste nivå, og det er viktig å fortsette å utforske og optimalisere bruken av teknologien for å få best mulig resultater.

 

Rekruttering handler om å skape utvikling, tilvekst eller fornyelse i din organisasjon eller virksomhet. I tider der arbeidskraften er mindre mobil enn normalt, vil konkurransen om talentene være veldig hard. For mennesker som ikke har rekruttering som hovedoppgave, kan det å finne gode kandidater, bli en tidkrevende oppgave som ikke nødvendigvis fører til ønskede resultater. Da kan det lønne seg å vurdere eksterne bidragsytere i rekrutteringsprosessen. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.