GJØR DEG KLAR FOR GENERASJON Z!Endringer i den digitale verden åpner nye muligheter for verdiskapning, og har blant annet bidratt til at vi ser et økende antall yngre arbeidstakere i ledende posisjoner. Mange bedrifter står nå overfor et generasjonsskifte på arbeidsplassen, og Generasjon Z er på god vei inn i arbeidsmarkedet.

Alle generasjoner har særtrekk, og Generasjon Z er ikke et unntak. Samfunnsendringer er med på å forme oss og våre verdier. Det at vi opplever forskjellige ting på ulike tidspunkt i livet er med på å skape forskjeller, og gjør at vi kan generalisere mellom aldersgrupper. Generasjonsskifter kan være krevende for arbeidsplassen, og vi ser for tiden at det utfordrer et helt arbeidsmarked. Forskjellige generasjoner har ulikt tankesett, og liker å gjøre ting på forskjellig måte. Så hvordan skal man håndtere det når Generasjon Z inntar arbeidsmarkedet med sin tilnærming til seg selv, problemløsing og arbeidslivet?

Generasjon Z omfatter de som er født mellom 1995 og 2014, og de eldste er 26 år i dag. De er oppvokst som digitalt innfødte og har brukt internett og moderne teknologi hele livet. De er konstant på nett og har store forventninger til innhold. Det kommer frem i forskning at

73% av Generasjon Z-medarbeidere bytter jobb hvis de ikke er fornøyd med stillingen eller arbeidsplassen, og at 42% regner med at de kommer til å jobbe for seg selv i løpet av karrieren.

De har dermed høye krav både til arbeidsplassen og seg selv. For å tiltrekke seg denne typen arbeidskraft kreves det at arbeidsgiver har forståelse for forskjellene.

Hvordan tiltrekker vi oss og beholder Generasjon Z?

1. Skill deg ut i mengden og vær mobiltilpasset

En lengre periode med høy etterspørsel etter gode kandidater har bidratt til at Generasjon Z er vanskelige å lokke og bedrifter har vært nødt til å konkurrere om arbeidskraften. Det er derfor viktig å skille seg ut i mengden med kreative og skreddersydde annonser. Du har ca 8 sekunder på å kapre deres oppmerksomhet og det er derfor viktig å investere tid i å presentere rollen og virksomheten for å unngå generiske annonser. Da denne generasjonen er født med mobilen i hånden, så er det også viktig å sørge for at annonsen er mobilvennlig - for det er antageligvis der de kommer til å se den.

2. Tilby utviklingsmuligheter

Generasjon Z er opptatt av å ha en meningsfull jobb som kan være en arena for selvrealisering. Det er derfor viktig å tilby en rolle hvor man har muligheter til å vokse. En studie fra Deloitte viser at 61% av Generasjon Z vil bytte jobb innen 2 år hvis de ikke får ønskede utviklingsmuligheter. De er opptatt av empati og individuell identitet, så prøv derfor å skape en arena for kontinuerlig læring, hvor det er rom for faglig og personlig utvikling.

3. Aksepter forskjellene og forstå de ulike generasjonene sine behov

Pass på så ikke forskjell i fremgangsmåte og kompetanse leder til konflikt. Generasjon Z er oppvokst med å ha all informasjon de trenger tilgang på digitalt, og jobber dermed annerledes. De har en annen forventning til ledere enn tidligere generasjoner, og ønsker at kontoret skal være et sted for samarbeid framfor administrasjon. De søker fleksibilitet over sikkerhet, og ønsker en mentor-relasjon til leder framfor en hierarkisk struktur. Lederutvikling har dermed vært et relevant tema, og hvordan den nye generasjonen motiveres av fleksibel og dynamisk lederstil.

De er vant til å multitaske og å hoppe mellom ulike oppgaver og har i tillegg et svært kort oppmerksomhetsspenn. Det kan derfor være nyttig å forsøke å hjelpe dem med organisering og prioritering av arbeidsoppgavene for å sikre at de jobber mest mulig effektivt. Der man i tidligere generasjoner kanskje er vant til at “det går fortere å spørre noen som vet” vil Generasjon Z lure på hvorfor de skal spørre noen når de bare kan finne ut av det selv på nettet. De er i tillegg selvgående og liker å finne ut av ting på egen hånd. Prøv derfor å vise interesse, empati og støtte i kombinasjon med å tilby kreativ frihet.

4. Heng med i deres tempo

Generasjon Z er vant til og forventer umiddelbar respons, så ikke bruk for lang tid i søknadsprosessene. Bekreft gjerne med en gang at du har mottatt deres søknad dersom det er en relevant kandidat. Dersom det tar for lang tid vil Generasjon Z være rask på å lete videre etter andre muligheter.

Input fra ulike generasjoner kan ha en stor betydning for virksomhetens utvikling og vekst. For å best mulig kunne tilrettelegge og motivere de ansatte er det viktig å forstå de individuelle forskjellene.

Med Businesspeople Rekruttering får du en samarbeidspartner som forstår dine behov, og kan matche deg med de kandidatene som vil bidra til å nå bedriftens mål. I et vanskelig marked der gode kandidater er en mangelvare, gir vår kompetanse deg et konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene. Ta gjerne kontakt dersom du sliter med å få tak i kompetansen du trenger

CTA guide til god onboarding av nye ansatte