Våre_beste_tips_til_rekruttering_i_et_vanskelig_marked

Vi ser i dag et kandidatmarked som i stor grad er preget av mangel på gode søkere. For deg som rekrutterer, kan det nå være krevende å få tilstrekkelig med aktuelle kandidater til de fleste type stillinger. I denne artikkelen deler vi flere av våre beste tips, slik at du bedre kan lykkes med rekrutteringen i et vanskelig kandidatmarked.

 

Relasjonsbasert rekruttering

I dagens marked handler det ikke om å få flest mulig søkere, men å få tak i de rette talentene, forstå hva som motiverer dem, og å bygge dialog og gjensidig tillit over tid.

Det er viktigere enn noen gang å ha et langsiktig perspektiv på personalbehovet. På den måten kan du bygge en god relasjon til potensielle kandidater som du ønsker inn i virksomheten på sikt. Disse relasjonene kan senere være avgjørende for at du klarer å få på plass de riktige ressursene til riktig tid. Vi vil derfor anbefale å bruke tid til å skape relasjoner med kandidater gjennom jevnlig dialog, enten direkte eller gjennom digital kommunikasjon. På denne måten kan du skape interesse for deres virksomhet, samt vinne tillit og styrke deres merkevare.

I Businesspeople har det vært en viktig drivkraft å kunne bistå mennesker til å nå sitt fulle potensial. For oss handler det om å inspirere, utfordre og skape tillit som kan lede til langsiktige relasjoner. Gjennom dette bygger vi en solid base av kandidater, som vi i neste hånd kan henvende oss til når de rette mulighetene dukker opp.

 

Heng med i kandidatene sitt tempo

Digitale endringer har bidratt til at vi har høyere forventninger til umiddelbar respons, så ikke bruk for lang tid i søknadsprosessene. Vi har mer informasjon tilgjengelig, noe som gjør at det føles som om vi har flere alternativer. De beste kandidatene er som regel ettertraktet i andre prosesser også. Det er derfor viktig å sørge for å ha en effektiv rekrutteringsprosess, uten at det går på bekostning av kvaliteten. Bekreft gjerne med en gang at du har mottatt deres søknad, spesielt dersom det er en relevant kandidat. Tar prosessen for lang tid vil kandidaten være rask på å lete videre etter andre muligheter. Hold tett dialog med kandidaten, og ikke la de vente for lenge på svar om de neste stegene i prosessen.

 

Bruk målrettet annonsering

Det er kamp om de beste kandidatene og deres oppmerksomhet. Ny forskning fra Microsoft konkluderte med at menneskets oppmerksomhetsspenn har blitt redusert med med 8 sekunder - nedgang på nesten 25% på noen få år.

Der vi tidligere kunne se merkevarer oppnå god organisk rekkevidde på plattformer slik som Facebook og Youtube har det blitt en norm for merkevarer å ha en tilstedeværelse på sosiale medier og innholdsproduksjonen har økt raskt. Dette har ledet til at det er såpass mye informasjon tilgjengelig på nettet at brukerne ikke klarer å få med seg alt. Hastigheten på innholdsproduksjon har overskygget vår evne til å konsumere det, og vi har nådd punktet kjent som “innholdssjokk”. Dette gjør at det stilles høyere krav til innhold og digital strategi for å nå frem i mengden.

Målrettet annonsering har vist seg å engasjere flere søkere, og har dermed blitt en viktig del av å nå ut til topptalenter. Gjennom målrettede annonseringstjenester får kandidatene tilgang til annonsen direkte i sin feed, i tillegg til at din merkevare får økt eksponering.

Gjennom våre annonsepakker når vi ut til passive og aktive søkere der de befinner seg. Dette er en tidsriktig måte å annonsere på som sikrer at vi treffer riktig målgruppe.

 

Mangfold på arbeidsplassen bør være høyt prioritert

Mangfold har vist seg å være nødvendig for å lykkes. Det bidrar til et bredere perspektiv og øker vår forståelse av kundenes utfordringer og behov. Studier viser at mangfold blant annet styrker innovasjon, ledelse og økonomisk vekst. For virksomheter med et godt utviklet mangfoldsprogram er det sannsynlig å ha en kontaktstrøm per ansatt på 2,3 ganger mer enn hos andre bedrifter.

Husk at mangfold er mer enn bare kjønn eller etnisitet, det er summen av ulike personligheter med forskjellige bakgrunner, erfaringer, kulturer, språk, perspektiver og evner. Å rekruttere mangfoldig kan bidra til å styrke leveranseevnen i din virksomhet, fordi det gir økt innovasjonsevne og bedre verdiskaping.

Utvid søket - Bruk relevante og varierte mediekanaler og sørg for at stillingsannonsen er inkluderende og når ut til underrepresenterte grupper.

 

Tilby fleksible arbeidsløsninger og støttende arbeidskultur

Måten vi jobber på har gjennomgått rask transformasjon de siste årene, og dette har blant annet endret ansatte sine forventninger til arbeidsplassen. Det er nå større fokus på karriereutvikling, velvære og fleksibilitet. Ny forskning fra Microsoft viser at 70% av arbeidstakere ønsker fleksible alternativer etter pandemien. Forskning fra LinkedIn Talent fant at fleksible arbeidsløsninger var blant det viktigste når ansatte var på utkikk etter jobb. Dette antyder at arbeidsgivere som tilbyr fleksible arbeidsløsninger, med større sannsynlighet vil tiltrekke seg kandidatene de trenger. For mange unge arbeidstagere er det nå viktigere enn noen gang å ha en meningsfull jobb som kan være en arena for selvrealisering. Det er derfor viktig å gi muligheter for at den enkelte kan utvikle seg i jobben på flere plan og å legge til rette for et arbeidsmiljø som bryr seg om sine ansatte.

 

Rekruttering handler om å skape utvikling, tilvekst eller fornyelse i din organisasjon eller virksomhet. I tider der arbeidskraften er mindre mobil enn normalt, vil konkurransen om talentene være veldig hard. For mennesker som ikke har rekruttering som hovedoppgave, kan det å finne gode kandidater, bli en tidkrevende oppgave som ikke nødvendigvis fører til ønskede resultater. Da kan det lønne seg å vurdere eksterne bidragsytere i rekrutteringsprosessen.

Med Businesspeople rekruttering får du en samarbeidspartner som forstår dine behov, og kan matche deg med de kandidatene som vil bidra til å nå bedriftens mål. I et vanskelig marked der gode kandidater er en mangelvare, vil vår kompetanse gi deg et konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene. Ta gjerne kontakt dersom du sliter med å få tak i kompetansen du trenger.

New call-to-action