Får du dårlig respons på annonser? Sliter du med å få tak i riktig kompetanse når du rekrutterer? Mangel på kandidater er et omfattende problem over hele verden. En tydelig trend vi så i 2021 var at antallet stillingsutlysninger økte raskere enn tilgangen på søkere. Få søkere har skapt en ubalanse i markedet, og vi ser mangel på kvalifisert arbeidskraft i flere bransjer. Dette bidrar til at flere virksomheter finner det krevende å dekke sitt rekrutteringsbehov.

Hvorfor er det vanskelig å få tak i arbeidskraft om dagen?

Sterk vekst i stillingsannonser gir større konkurranse om kandidatene. Tall fra Finn jobb 2021 viser rekordmange ledige stillinger sett mot tidligere år. Fjerde kvartal 2021 alene, som var preget av en del usikkerhet knyttet til omikron, hadde økning i antall stillinger på hele 60% sett mot samme periode i fjor. Totalt har det vært økning i antall stillingsutlysninger på 56% fra 2020 til 2021. Det er med andre ord vekst i stillingsmarkedet, og vi ser ingen antydning til at dette vil endre seg i nærmeste fremtid.

 

Nå ut til passive kandidater gjennom search og nettverksbygging i det usynlige markedet

Der konkurransen er høy og det er mangel på aktive jobbsøkere kreves søk etter passive kandidater. Mange av disse kandidatene har en attraktiv kompetanse som flere arbeidsgivere har behov for, men som allerede er i jobb og ikke aktivt søker etter nye muligheter. De er med stor sannsynlighet fornøyd med jobbsituasjonen der de er, og derfor kan det være utfordrende å både finne kandidater med ønsket kompetanse, og ikke minst overtale dem til å bytte jobb. Undersøkelser viser imidlertid at 85% av faste ansatte vil vurdere en ny stilling dersom de får det rette tilbudet. Det er altså store muligheter for å finne gode passive kandidater dersom du kobler deg til dem på riktig måte.

Vi benytter oss av flere metoder for å finne passive kandidater. Gjennom ulike sosiale plattformer, vårt CRM system, målrettede søk i databaser, relevante nettsider og bransjeforum leter vi etter kandidater som besitter ønsket kompetanse. En erfaren search-rekrutterer vil også ha et godt nettverk av kandidater som det er lettere og raskere å rekruttere fra.

En vellykket search prosess handler mye om timing, og du risikerer mange avslag før du finner en riktig match. Det kreves mye arbeid for å finne den rette kandidaten. Det er heller ikke uvanlig at kandidaten må bearbeides før vedkommende er villig til å vurdere et jobbskifte. Derfor vil search i noen tilfeller ta lengre tid enn en vanlig rekrutteringsprosess.

 

Start med en god jobbanalyse

Det er vanskelig å finne rett kandidat hvis du ikke vet hva du leter etter. Derfor starter enhver search-prosess hos oss med en god og grundig jobbanalyse.

Jobbanalysen er en systematisk innsamling og analyse av informasjon om selve jobben som skal utføres. Analysen skal gi deg svar på stillingens nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver, ansvar, samarbeidsrelasjoner og nødvendige krav til kompetanse og personlige egenskaper hos stillingsinnehaver. Mer om jobbanalyse kan du lese her.

Når vi på bakgrunn av jobbanalysen har blitt enig med oppdragsgiver om hva de ønsker, starter vi et målrettet søk mot kandidater som svarer til de krav som er satt i jobbanalysen. Ofte er det slik at bedrifter som kommer til oss ønsker å rekruttere fra en bestemt målgruppe, som for eksempel bestemte fagmiljøer, bransjer eller andre selskaper. Da kan vi bistå med å lete etter aktuell kompetanse i disse nettverkene.

For å lykkes med rekrutteringen anbefaler vi at det kjøres flere parallelle prosesser, som annonsering og search, samtidig. Det styrker searchprosessen å kunne referere til annonsen når vi tar kontakt med aktuelle kandidater. Her kan du lese mer om hvordan du lager en stillingsannonse som treffer.

 

Employer brand

Hvordan et selskap fremstiller seg og hva de er villige til å tilby kandidatene, har blitt stadig viktigere i kampen om de rette hodene. Employer branding, eller arbeidsgiverprofilering, er en fellesbetegnelse på de aktivitetene selskapet gjør for sine ansatte for å skape en attraktiv arbeidsplass.

Merkevaren selskapet ditt formidler er et virkningsfullt verktøy som kan bidra til at din bedrift skiller seg ut i markedet. Ditt employer brand handler om organisasjonens rykte og renommé, og hvordan man kan benytte selskapets merkevare til å formidle ambisjoner, bedriftskultur og karrieremuligheter. I undersøkelse om Employer Brand Research med over 4000 norske arbeidstakere kom det frem at 50% ikke ønsket å jobbe for et selskap med dårlig rykte selv med lønnsforhøyelse. Det er imidlertid viktig at kommunikasjonen gjenspeiler virksomhetens kultur og verdier slik at man setter de rette forventningene og tiltrekker seg de rette kandidatene.

For å lykkes med search må vi ofte selge inn ditt employer brand til aktuelle kandidater. I de tilfellene det er hensiktsmessig å bruke search, er det også helt avgjørende å kunne tilby aktuelle kandidater konkurransedyktige betingelser i forhold til det de har i dag. Det sier seg selv at det er vanskelig å overtale mennesker som allerede har en jobb til å bytte, dersom alternativet ikke er vesentlig bedre.

I Businesspeople Rekruttering har vi god erfaring med search i rekrutteringsprosesser. Vi har solide kandidatnettverk, og har spesialisert researcherfunksjonen internt.

 

Med Businesspeople Rekruttering får du tak i de talentene du ellers ville gått glipp av.

 

Hvordan lykkes med search_