HR.GettyImages-1051401292MEDIUM-1

Det å være god på annonsering, CV-vurdering og intervjuteknikk er vel og bra, men det gir liten effekt hvis du ikke har analysert hvilket behov bedriften trenger å fylle. Hopper du over det viktige grunnarbeidet, rekrutterer du i blinde. En grundig jobbanalyse vil forbedre rekrutteringsprosessens treffsikkerhet.

 

Nødvendig med jobbanalyse for å lykkes med rekrutteringen

Vår erfaring er at de fleste feilansettelser skjer på bakgrunn av sviktende forarbeid. Det å starte rekrutteringsprosessen med en systematisk jobbanalyse vil gjøre deg bevisst på hvem som bør rekrutteres og hvorfor. Jo grundigere du gjør jobbanalysen, jo større sannsynlighet er det for å tilsette en person med rett kompetanse i stillingen.

Jobbanalysen er en systematisk innsamling og analyse av informasjon om selve jobben som skal utføres. Analysen skal gi deg svar på stillingens nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver, ansvar, samarbeidsrelasjoner og nødvendige krav til kompetanse og personlig egenskaper hos stillingsinnehaveren.

Når du er i mål med jobbanalysen og har satt opp en kravspesifikasjon, er du langt bedre rustet til å ta de riktige beslutningene videre i rekrutteringsprosessen.

Les også: Skreddersydde stillingsannonser er lik vellykket rekruttering

Last ned jobbanalyse ebok

 

Personlighet og gruppesammensetning kan være nøkkelen til en vellykket ansettelse

Det å ansette en ny person handler ikke bare om å sikre at vedkommende passer stillingen med tanke på kompetanse og ferdigheter. Det er vel så viktig å se personen bak CVen, og vurdere personlige egenskaper opp mot det som kreves i stillingen.

I mange stillinger spiller det for eksempel ingen rolle om den ansatte er utadvendt, fleksibel og samarbeidsvillig hele tiden. Det finnes mange viktige arbeidsoppgaver som passer godt for introverte personer. I noen roller kan det være vel så viktig at personen er selvhjulpen og selvstendig som utpreget sosial.

For å lykkes med rekrutteringen må du også sikre at en ny kollega passer inn i organisasjonen og gruppen. Hva slags bedriftskultur har dere? Hvordan fungerer ting kollegialt? Hvilken type personer kan være sunt for miljøet? Forskning viser at dårlig arbeidsmiljø går utover produktiviteten. Det å få inn en som vil trives godt, kan gi store gevinster på både kort og ikke minst lang sikt.

Riktig person vil også kunne ha stor betydning for å beholde verdifull kompetanse. En nyansatt som utfyller og hever nivået i avdelingen eller gruppen, kan i høyeste grad bidra til at den verdifulle kompetansen videreutvikles og forblir i organisasjonen.

Når du skal rekruttere er det altså viktig å se på helheten, og ikke stirre deg blind på kompetanse. Du må finne puslespillbrikken som trengs for å løfte hele avdelingen, og evne å integrere denne i virksomheten på en god måte.

 

Lederrekruttering krever skikkelig forarbeid

Dette er spesielt viktig hvis du skal ansette ny leder. Det er godt dokumentert at god ledelse utgjør en forskjell. Gode ledere skaper trivsel, mestring og motivasjon – som alle leder til positive resultater. Dårlige ledere gjør det motsatte.

Likevel er det fullt mulig å være en god leder ett sted, og en dårlig leder et annet. Så hvordan skal du finne riktig leder for din bedrift? Vi mener du bør inkludere de som skal ledes.

Gjør et skikkelig forarbeid og snakk med de kollegene som skal få ny leder. Finn ut hvilken lederstil de motiveres av. Gjør intervjuer for å avdekke hva ansatte har savnet og hva de synes var bra med den tidligere lederen.

De aller fleste ønsker seg en tydelig, rettferdig og empatisk leder. En som kan spørres om råd, men også en som er klar på hva som kreves av deg. Undersøkelser viser likevel at det viktigste en leder kan gjøre er å bygge et godt arbeidsmiljø.

Dette er en god grunn til å hensynta gruppesammensetningen og involvere ansatte rekrutteringsprosessen. Hvis avdelingen har følt seg inkludert og har avklart sine forventninger, vil en ny leder ha en mye lettere jobb med å komme inn å overbevise senere. Det fungerer sjelden bra hvis en gruppe opplever at de får tredd en ny leder ned over hodet.

Derfor er et godt forarbeid når du skal rekruttere ledere helt nødvendig, enten du gjør det selv eller bruker profesjonelle rekrutterer til å gjøre jobben. Det å ansette en ny leder er en krevende prosess, fordi du må kvalitetssikre både det faglige og det psykososiale. I tillegg er fallhøyden stor, når feil ledervalg kan få konsekvenser for både resultat og arbeidsmiljø.

 

Støtt deg til mennesker med lang erfaring når du rekrutterer

I Businesspeople Rekruttering har vi rådgivere med lang erfaring og et solid metodeverk som kan hjelpe deg med å finne riktig kandidat. Vår tilnærmingsmåte sikrer at det løper en rød tråd gjennom hele prosessen, nettopp fordi vi anser grunnarbeidet som utslagsgivende for suksess.

Det er lett å se seg blind i eget hus. Ofte er det slik at du bør gå for en annen kandidat enn den du i utgangspunktet så for deg. Har du for eksempel tatt høyde for at kandidaten passer med tanke på fremtidige kompetansebehov, alderssammensetning eller bedriftskultur? En ekstern sparringspartner kan være en verdifull ressurs som tør å stille de vanskelige, men nødvendige spørsmålene for å sikre at du får den kandidaten du faktisk har behov for.

Konsekvensene av dårlige grunnarbeidet kan være å kaste bort tid på feil profil. Oppdages dette sent i prosessen, må du rykke tilbake til start.

Last ned jobbanalyse ebok guide