KundeserviceEn velfungerende kundeserviceavdeling med dyktige medarbeidere er ofte en god bidragsyter til økt lønnsomhet i virksomheten. Et godt kundeserviceteam vil gi et positivt inntrykk av bedriften og vil bidra til å beholde og tiltrekke seg nye kunder.

Kundeserviceavdelingen representerer en av de viktigste kommunikasjonsplattformene i virksomheten. De står i front for direkte kundekontakt og har en avgjørende rolle for å bevare kunder på lang sikt. Det er derfor viktig at de kommuniserer på en måte som gjenspeiler virksomhetens verdier og strategi, og med dette bidrar til å sette beslutningene fra styrerommet ut i praksis.

Menneskelig kapital er nå for mange virksomheter blitt helt avgjørende for at organisasjoner kan konkurrere, overleve og ha suksess. Men hvordan tiltrekker du deg de beste kandidatene? Og hvordan får du de til å ville jobbe for akkurat din virksomhet? Her er våre tips til hvordan du best kan rekruttere gode kundeservicemedarbeidere:

 

#1 Tiltrekk gode kandidater gjennom employer branding

Employer branding er en fellesbetegnelse for aktivitetene et selskap gjør for å utmerke seg som en attraktiv arbeidsplass. Det handler om å reflektere over hvorvidt din virksomhet blir oppfattet som attraktiv sett fra utsiden.

Et hett arbeidsmarked har medført at det nå er mangel på gode og kvalifiserte kandidater, og det har dermed blitt viktigere å skille seg positivt ut og gjøre seg attraktive i kampen om de beste hodene. Employer branding er en av de mest effektive måtene et selskap kan skille seg ut på, og er et viktig element for en vellykket rekrutteringsprosess. Et godt omdømme bidrar til en sterkere bedriftskultur, lojalitet blant de ansatte, lavere turnover, intern stolthet og økt trivsel.

Selskaper som bevisst styrker omdømmet og står frem som en god arbeidsplass for de ansatte trenger ikke kjempe om de beste kandidatene, de beste kandidatene vil naturlig søke til disse selskapene.

 

#2 Få tak i talentene du ellers ville gått glipp av i det usynlige markedet

I tider hvor det er mangel på kandidater kan det hjelpe å være på utkikk etter passive kandidater. Blant disse finner du mennesker med en attraktiv kompetanse som allerede er i jobb og som ikke søker på utlyste stillingsannonser. Search er en rekrutteringsmetode som benyttes i de tilfellene der det er lite sannsynlig at rett person søker gjennom vanlig prosess. Dette kan enten være fordi det er mangel på kvalifisert personell, eller fordi det er en rolle som krever en helt spesiell erfaring og kompetanse.

I dagens arbeidsmarked er vår erfaring at search også er blitt en effektiv metode for å rekruttere gode kundeservicemedarbeidere. Search gjør det mulig å effektivt selektere ut kvalifiserte kandidater på bakgrunn av ulike attributter som arbeidserfaring, studiekompetanse, personlighetstrekk, anbefalinger og andre prestasjoner som er viktige for deg og din virksomhet.

Mange passive kandidater har ofte en attraktiv kompetanse som mange arbeidsgivere har behov for. De er som regel allerede i jobb, og mest sannsynlig fornøyde med jobbsituasjonen der de er. Det kan derfor være utfordrende å overtale de til å bytte jobb. God employer branding vil imidlertid være et konkurransefortrinn i forbindelse med search. Målet med search er å komme i direkte dialog med potensielle kandidater og sannsynligheten for å komme i en positiv dialog øker dersom virksomheten har et godt omdømme.

 

#3 Vær kreativ i kommunikasjonen 

Stillingsannonsen er et viktig kommunikasjonsverktøy ut mot den ettertraktede kompetansen. I et marked overfylt av jobbannonser vil det stilles større krav til at stillingsannonser er unike og autentiske. Det stilles større krav til å skille seg ut, og generiske annonser risikerer i større grad å falle bort i mengden. I dagens arbeidsmarked er det bedriftene som må selge seg inn til de beste kandidatene, og ikke omvendt. Fokuser derfor på å kommunisere ditt selskap som et unikt og attraktivt sted å jobbe. Undersøk hva målgruppen vektlegger og kommuniser hva dere kan tilby. En dårlig utformet annonse vil ikke bare gjøre at du mottar færre søknader, men du risikerer å tiltrekke deg feil kandidater. Det kan ende med å bli en dyr og tidkrevende prosess dersom man tar lett på dette.

 

#4 Distribuer annonsen på de rette stedene 

Distribusjon er en viktig del av kommunikasjonen. Fokuser på å spre stillingsannonsene der du vet målgruppen oppholder seg. Ipsos sin SoMe-tracker er en kvartalsvis rapport som måler bruk av sosiale medier blant befolkningen i Norge. Her får man oversikt over andel profiler, bruksfrekvens og utvikling. Dette kan gi en god indikasjon på hvilke digitale plattformer målgruppen din befinner seg i, og hvor du bør investere i betalt annonsering for å best nå ut til målgruppen.

Dersom du søker kundeservicemedarbeidere med interesse innenfor spesielle fagfelt vil vi anbefale å undersøke muligheter for distribusjon gjennom interessegrupper og bransjeforum. På den måten kan du skape oppmerksomhet i målgruppen som innehar kompetansen som er relevant for stillingen du rekrutterer til.

 

#5 Preboarding og onboarding 

Arbeidsgivere bruker mye tid og ressurser på å finne de rette kandidatene. Denne innsatsen er imidlertid bortkastet dersom vedkommende ikke blir værende i jobben. Risikoen for at noen slutter er størst i begynnelsen av arbeidsforholdet, og det er ifølge Statistisk Sentralbyrå tre ganger så mange nyansatte som bytter jobb sammenlignet med de som har stått i jobben lenge.

Preboarding handler om å inkludere den nyansatte fra starten av. I et marked hvor det er kamp om arbeidstakerne er det viktigere enn noen gang å utnytte tiden mellom ansettelse og oppstart. Mange kandidater er i flere prosesser når de er på jobbsøk, og det er dermed større fare for at de velger å trekke seg fra ansettelsen før oppstart til fordel for et tilbud fra noen andre. En vellykket ansettelsesprosess krever derfor at prosessen starter allerede før første arbeidsdag, og preboardingfasen er viktigere enn vi tror. Vi vil derfor anbefale å ha en strategi for hvordan medarbeideren skal bli tatt imot og for hvordan du kan bygge relasjon til den nyansatte allerede før oppstart. Dersom du investerer i relasjonsbygging med den nyansatte i perioden før oppstart, vil det være større sannsynlighet for at de får et godt inntrykk og blir værende i jobben.

Onboarding handler om å etablere gode prosesser for å introdusere nye medarbeidere til organisasjonen. En god og helhetlig onboarding prosess vil forbedre kvaliteten på nyansettelsen. Det vil gjøre at den ansatte kommer raskere inn i rollen, og blir fortere lønnsom. De vil raskere bidra til virksomhetens verdiskapning.

 

Rekruttering handler om å skape utvikling, tilvekst eller fornyelse i din organisasjon eller virksomhet. I tider der arbeidskraften er mindre mobil enn normalt, vil konkurransen om talentene være hard. For mennesker som ikke har rekruttering som hovedoppgave, kan det å finne gode kandidater bli en tidkrevende oppgave som ikke nødvendigvis fører til ønskede resultater. Da kan det lønne seg å vurdere eksterne bidragsytere i rekrutteringsprosessen.

Med Businesspeople Rekruttering / Vikarpartner Bemanning får du en samarbeidspartner som forstår dine behov, og kan matche deg med de kandidatene som vil bidra til å nå bedriftens mål. I et vanskelig marked der gode kandidater er en mangelvare, vil vår kompetanse gi deg et konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene. Ta gjerne kontakt dersom du sliter med å få tak i kompetansen du trenger.

Hvordan lykkes med search_