Researcher.GettyImages-722229919CROP

Sliter du med å få tak i riktig kompetanse når du rekrutterer? Får du dårlig respons på annonser? Da er search antakelig veien å gå. Enkelte bransjer krever spesialiserte ferdigheter som ofte er vanskelig å finne. Det å søke etter passive, erfarne og spesialiserte kandidater kan være det eneste alternativet for å få den kompetansen du trenger om bord.

 

Search er en rekrutteringsmetode som benyttes i de tilfellene der det er lite sannsynlig at rett person søker i en vanlig prosess. Ofte dreier dette seg om stillingstyper der vi erfaringsmessig vet at det er manko på kvalifisert personell eller roller som krever en helt spesiell erfaring og kompetanse, gjerne stillinger på spesialist eller ledernivå.

 

Arbeidsmarkedet påvirkes også av faktorer som for eksempel en finanskrise, eller som nå, en pandemi. I usikre tider opplever vi at kandidater har mindre vilje til å bytte jobb, noe som fører til mindre respons når man legger ut annonser. Under slike forutsetninger risikerer du å ikke få fylt ledige stillinger, dersom du ikke benytter deg av search.

 

Les også: Digital markedsføring -rett kandidat er viktigere enn noen sinne

 

Hvordan finne passive kandidater når du rekrutterer

Passive kandidater er gjerne mennesker med en attraktiv kompetanse mange arbeidsgivere har behov for. Dette er kandidater som allerede er i jobb og som ikke søker på åpne stillinger. De er mest sannsynlig fornøyde med jobbsituasjonen der de er. Derfor kan det være utfordrende å både finne kandidater med ønsket kompetanse, og ikke minst overtale dem til å bytte jobb.

 

For å finne passive kandidater benytter vi oss av flere metoder. Vi leter på sosiale plattformer som LinkedIn, gjør målrettede søk i databaser, bransjeforum og på nettsider til firmaer vi vet besitter ønsket kompetanse. En erfaren search-rekrutterer vil også ha et godt nettverk av kandidater som det er lettere og raskere å rekruttere fra.

 

På jakt etter spesialistkompetanse? Her kan du lese mer om hvordan du rekrutterer de viktige økonomene.

 

Skal du lykkes med search handler det mye om timing. Det må passe for den kandidaten som blir kontaktet. Du risikerer mange avslag før du finner en riktig match. Det kreves mye arbeid for å finne den rette kandidaten. Det er heller ikke uvanlig at kandidaten må bearbeides noe før vedkommende er villig til å vurdere et jobbskifte. Derfor kan search i noen tilfeller ta lengre tid enn en vanlig rekrutteringsprosess.

 

Et vellykket search starter med en god jobbanalyse

Det er vanskelig å finne rett kandidat hvis du ikke vet hva du leter etter. Derfor starter enhver search-prosess hos oss med en god jobbanalyse.

 

Jobbanalysen er en systematisk innsamling og analyse av informasjon om selve jobben som skal utføres. Analysen skal gi deg svar på stillingens nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver, ansvar, samarbeidsrelasjoner og nødvendige krav til kompetanse og personlige egenskaper hos stillingsinnehaver. Mer om jobbanalyse kan du lese i denne saken.

 

Når vi på bakgrunn av jobbanalysen har blitt enig med oppdragsgiver om hva de ønsker, starter vi et målrettet søk som svarer på oppdraget som skal løses. Ofte er det slik at bedrifter som kommer til oss ønsker å rekruttere fra en bestemt målgruppe, som for eksempel bestemte fagmiljøer, bransjer eller andre selskaper. Da kan vi bistå med å lete etter aktuell kompetanse i disse nettverkene.

  Last ned jobbanalyse ebok

 

For å lykkes med rekrutteringen anbefaler vi at det kjøres flere parallelle prosesser, som annonsering og search, samtidig. Da kan vi referere til annonsen når vi tar kontakt med aktuelle kandidater. Her kan du lese mer om hvordan du lager en stillingsannonse som treffer.

 

Rekrutter passive kandidater med et godt employer brand

Hvordan et selskap fremstiller seg og hva de er villige til å tilby kandidatene, har blitt stadig viktigere i kampen om talenter.

 

Employer branding, eller arbeidsgiverprofilering på norsk, er en fellesbetegnelse på de aktivitetene et selskap gjør for å kommunisere at nettopp dette selskapet er en attraktiv arbeidsplass. Ditt employer brand handler om organisasjonens rykte og renommé som en arbeidsplass. Undersøkelser viser at dette kan være utslagsgivende, særlig for passive kandidater.

 

I rapporten Randstad Employer Brand Research ble over 4000 norske arbeidstakere blant annet intervjuet om hva som skal til for å motivere dem til å bytte arbeidsgiver. I undersøkelsen kom det frem at 50 prosent ikke ønsket å jobbe for et selskap med et dårlig rykte – selv med lønnsforhøyelse.

 

For å lykkes med search må vi ofte selge inn ditt employer brand til aktuelle kandidater. I de tilfellene det er hensiktsmessig å bruke search, er det også helt avgjørende å kunne tilby aktuelle kandidater konkurransedyktige betingelser. Det sier seg selv at det er vanskelig å overtale mennesker som allerede har en jobb til å bytte, dersom alternativet ikke er vesentlig bedre.

 

I Businesspeople Rekruttering har vi god erfaring med search i rekrutteringsprosesser. Vi har solide kandidatnettverk, og har spesialisert researcherfunksjonen internt.

 

Etter at vi har oppnådd kontakt med aktuelle kandidater, blir de intervjuet og sjekket for kompetanse og eventuelt testet i en prosess hos oss, før de blir presentert for deg. Med Busninesspeople Rekruttering får du tak i de talentene du ellers ville gått glipp av.

 

CTA guide til god onboarding av nye ansatte