Arbeidsmarkedet koker og det har aldri før vært vanskeligere å finne nye medarbeidere med riktig kompetanse. Ser du behovet for flere medarbeidere til høsten, bør du starte rekrutteringsprosessen allerede nå. Mangel på kandidater gjør at prosessen med å finne de rette kan ta lang tid før du har noen på plass.

Nyansettelser er en kompleks og krevende oppgave som har stor betydning for bedriftens drift og vekst. Den rette kandidaten skal ikke bare inneha riktig kompetanse, men skal passe inn i virksomhetens kultur og sosiale miljø. Ideelt sett er vi på utkikk etter en kandidat som har både personlighet og erfaring som bidrar til selskapets utvikling.

Det kan være vanskelig å forutse behovet for økt arbeidskraft i fremtiden, samt vite når man bør ekspandere eller etablere nye roller. Det er likevel viktig å reflektere over problemstillingen, slik at man på lang sikt er i stand til å håndtere arbeidsoppgavene og eventuell vekst, samt sikre at øvrige ansatte har nok tid til sine egne arbeidsoppgaver. Det å finne den rette kandidaten er en ressurs- og tidkrevende oppgave, og vi vil derfor anbefale å starte høstens nyansettelser allerede nå.

 

De ansatte er en investering i fremtiden

Det er viktig å vurdere hvilke investeringer som kan sikre fremtidig verdiskapning for din virksomhet. En av de viktigste investeringene du har er de ansatte og deres kompetanse. Rekruttering handler om å skape utvikling, tilvekst og fornyelse i din bedrift. Riktig erfaring og kompetanse gir fleksibilitet og gjør det lettere å gripe nye muligheter. Det er derfor viktig å hele tiden ta høyde for fremtidige behov slik at man kan legge grunnlag for videre vekst.

 

Det er viktigere enn noen gang å tenke langsiktig

En grundig rekrutteringsprosess kan ta lang tid, og dette kan være en utfordring når arbeidsoppgavene hoper seg opp. Dagens kandidatmarked er i tillegg preget av mangel på gode søkere, noe som kan gjøre det enda mer krevende å få tilstrekkelig med aktuelle kandidater. Vi må derfor ta høyde for at rekrutteringsprosessene kan ta lenger tid enn vanlig, og det er viktigere enn noen gang å tenke langsiktig slik at vi kan møte fremtidens behov til riktig tid.

Det er likevel viktig å ikke forhaste ansettelsesprosessen. Dersom du investerer for lite tid i ansettelsesprosessen risikerer du å ende opp med en ansatt som ikke fyller dine forventninger til kompetanse, bedriftskultur eller engasjement.

Halvhjertet rekrutteringsprosess leder ofte til urealistisk og upresis utarbeidelse av kravspesifikasjon og stillingsutlysning. Dette kan videre utløse følgefeil under intervjuer og utvelgelse, rett og slett fordi du ikke har klart for deg hvem du leter etter. Slike feilvurderinger og dårlige metoder kan lede til at feil person blir satt i rollen, noe som kan bli kostbart for bedriften. Ansettelser er derfor en virksomhetskritisk prosess med reell fare for å mislykkes. Feilansettelser er som kjent noe av det dyreste du gjør, og dette er noe vi bør unngå for enhver pris. Dette krever ansettelsesprosesser med høy kvalitet og sammenheng i alle ledd.

 

Metoder som kvalitetssikrer rekrutteringsprosessen

I Vikarpartner og Businesspeople har vi en stor database med dyktige kandidater som er kvalitetssikret gjennom intervjuer og tidligere oppdrag. Vi gjør generelle intervjuer fortløpende slik at vi til enhver tid har en stor base med klarerte kandidater tilgjengelige. Dette gjør at vi kan tilby effektive prosesser.

Det krever mye kapasitet og kompetanse om du skal rekruttere ressurser selv. Et rekrutterings- og bemanningsbyrå kan gjøre denne prosessen effektivt, fordi vi besitter verktøy for søknadsadministrasjon, intervju prosedyrer, referansesjekk i tillegg til at vi har sertifiserte rådgivere for testing. Våre ressurser gir gode odds for å lykkes med å finne de beste kandidatene for nettopp din bedrift. Ta gjerne kontakt dersom du sliter med å få tak i kompetansen du trenger.

New call-to-action