BP.hjemmekontor.GettyImages-909597618SMALL-1

Når store endringer i måten vi organiserer arbeidshverdagen inntreffer, oppstår også nye arbeidsoppgaver og kompetansebehov. Det å utføre store deler av arbeidsoppgavene fra hjemmekontoret, krever i mange tilfeller andre egenskaper av den ansatte enn når man fysisk befinner seg på kontoret omgitt av kolleger og leder. For å rekruttere medarbeidere som leverer under denne arbeidsformen er det noen ferdigheter du bør verdsette ekstra.

 

Hjemmekontoret har kommet for å bli. En kartlegging VG og E24 har gjennomført, viser for eksempel at åtte av Norges største bedrifter vil fortsette med hjemmekontor i ulikt omfang også etter koronaen. Det å aktivt rekruttere medarbeidere som bidrar til god verdiskapning også når de jobber hjemme, kan være en investering som ruster organisasjonen for fremtiden.

 

Digital kompetanse er en forutsetning for å lykkes på hjemmekontor

Det sier kanskje seg selv, at digital kompetanse er viktig. Selv om det sikkert var flere som fikk seg et digitalt spark bak i forbindelse med hjemmekontor og korona i starten, har bruk av digitale samhandlingsverktøy som Teams og Zoom nå blitt som en selvfølge og regne.

 

En undersøkelse viser for eksempel at så mange som åtte av ti virksomheter har gjennomført digitaliseringstiltak som følge av korona. Men selv om den digitale kompetansen øker generelt, kan man ikke ta det for gitt at medarbeidere mestrer å utføre arbeidsoppgavene på samme måte som da man tidligere var til stede på kontoret. I stillinger der digitale systemer er helt avgjørende for å kunne utføre jobben, vil det kreve at den enkelte raskt kan adoptere nye systemer på en tilfredsstillende måte. Det å forsikre seg om at kandidaten har den rette digitale kompetansen for en gitt rolle, kan gi en god indikasjon på forventet produktivitet. Ferdighetstester, brukt på en fornuftig og gjennomtenkt måte, kan være et meget godt verktøy for å sikre at den rette kandidaten blir valgt i en rekrutteringsprosess.

 

Gode kommunikasjonsferdigheter er viktig på hjemmekontor

Det å være en god kommunikator kan utgjøre en stor forskjell når samarbeidet skal foregå digitalt. Vi kommuniserer faktisk annerledes online enn det vi ville gjort ansikt til ansikt. Det vi leser, ser og hører i digitale møter mangler mye av kroppsspråket og konteksten vi er vant med. Derfor kan det lett oppstå misforståelser.

 

Det å ha evne til å kommunisere tydelig og presist, vil være en ekstra stor fordel når kommunikasjonen foregår digitalt. Dette gjelder også skriftlig fremstillingsevne, da store deler av digital kommunikasjon foregår på e-post, tekstmelding eller chat. Uavhengig av plattform er det viktig at informasjon som gis og mottas blir forstått korrekt.

 

På hjemmekontor er det en fordel at ansatte tør å spørre om hjelp når det er nødvendig, slik at det ikke kastes bort unødvendig tid på å søke svar man enkelt kunne fått fra en leder eller kollega. Det å tørre å stille spørsmål, også på kanaler som Teams, kan utgjøre en stor forskjell på effektivitet.

 

En amerikansk forskningsrapport viser at personer som scorer høyt på personlighetstrekket «åpenhet» lettest omfavner digitalt teamwork – antakelig på grunn av deres underliggende villighet til å eksperimentere med nye arbeidsformer. Hvis du skal rekruttere til en stilling som krever mye digitalt samarbeid, kan det være en fordel å se etter personer som tør å ta ordet og opprette kontakt med andre.

Last ned jobbanalyse ebok

Disse takler hjemmekontor best

Når man går glipp av de sosiale nyansene ved ansiktskontakt, og ikke har mulighet til å kjapt stikke hodet innom en kollega, setter digitalt samarbeid større krav til kommunikasjon og organisering.

 

Evnen til selvledelse, altså ferdigheter i å jobbe selvstendig og lede seg selv, vil ha stor betydning for om en person vil trives og lykkes på hjemmekontor. Noen er flinke til dette, men mangelfulle ferdigheter er heller ikke uvanlig. Opplevelse av stress, rot og lav mestringsro, er mulige signaler.

 

Det er ikke gitt at alle mennesker er robuste nok til å takle isolasjon, eller alle de andre forandringene hjemmekontoret kan medføre. Hvis dette er tilfellet kreves det ekstra oppfølging. Personlighetstester kan gi en god indikasjon på om en kandidat har de egenskapene som skal til for å lykkes, når samarbeidsformen er annerledes.

 

Jobbanalysen er utgangspunktet for å ta riktige valg når du rekrutterer

Når store endringer inntreffer, oppstår nye arbeidsoppgaver og kompetansebehov. Som rekrutteringsbyrå har vi grundig kjennskap til dette når vi ansetter mennesker i nye roller og stillinger. Hos oss starter all rekruttering med en grundig jobbanalyse.

 

Jobbanalysen tar sikte på å kartlegge stillingens jobbinnhold. Det er viktig å ikke bare kopiere hva som tidligere har vært tillagt stillingen, men å ta en ny vurdering ut ifra dagens virkelighet. Ved å utfylle jobbanalysen med nødvendig testing med tanke på personlige egenskaper, har du et meget godt utgangspunkt for å finne den rette kandidaten. Vi i Businesspeople Rekruttering hjelper deg gjerne med å finne kollegaen du trenger på hjemmekontoret.

Last ned jobbanalyse ebok