GettyImages-734165563SMALL

 

Mange virksomheter som har permittert ansatte som følge av koronaviruset, opplever nå at virkningene for selskapets økonomi er av permanent karakter. For mange innebærer dette nedbemanning, med alle de konsekvensene det får for de som må gå.  

 

Det å miste jobben representerer ikke bare økonomisk usikkerhet. Arbeidsplassen er også en viktig identitetsmarkør og danner et viktig grunnlag for sosialt nettverk og vennskap. Når alt dette står på spill, kan det oppleves dramatisk for den enkelte. Det å miste jobben kan oppleves som noe av det mest stressende i livet, på linje med skilsmisse og død i nær familie.  

 

Derfor bør du tilby de som rammes av nedbemanningen støtte når de skal skape seg en ny tilværelse. Sluttpakken kan definere hva denne støtten innebærer 

 

Sluttpakker med karriererådgivning blir startpakker  


Mange arbeidsgivere velger å gi sluttpakker for å få hele nedbemanningsprosessen til å gå smidig. Avtalen innebærer at avslutningen på arbeidsforholdet er frivillig, og er forhandlet frem for å unngå konflikter og rettsprosesser. Ingen har krav på sluttpakke, selv om dette er blitt normen i mange bransjer.  

 

New call-to-action

 

Det er vanlig at en sluttpakke innebærer:  

 

  • Fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden  
  • Feriepenger, pensjonssparing og andre ytelser i oppsigelsestiden 
  • Lønnskompensasjon ut over oppsigelsestiden, enten i form at et rundt beløp eller som etterlønn 
  • Støtte til karriererådgivning 

For den ansatte kan en sluttpakke bidra til økonomisk trygghet for en viss periode. Den kan også gi en enestående mulighet til å videreutvikle og realisere potensiale for videre karriere. En god sluttpakke kan i realiteten være en startpakke, der karriererådgivning åpner nye dører 

 

Karriererådgivning er en metodisk prosess 

Vi har drevet med rekruttering i Oslo og omegn i over 30 år. På bakgrunn av vår erfaring har vi utviklet en tre-trinns modell som sikrer våre kandidater en pålitelig strategi. Gjennom en grundig og personlig prosess, analyserer vi kandidatenes styrker og svakheter, får frem ønsker og drømmer som ikke tidligere har kommet til overflaten. Målet er å bidra til at kandidatene så raskt som mulig finner nye jobbmuligheter og at de faktisk sitter igjen med en positiv opplevelse fra den arbeidsplassen de ble nedbemannet fra. 

 

Dette er vår fremgangsmåte:  

 

Trinn 1: Kandidaten får tildelt en rådgiver hos oss. Rådgiveren vil følge opp kandidaten personlig til vedkommende er tilbake i ny jobb. På det første møte kartlegges formell og uformell kompetanse og erfaring. Det avklares om kandidaten kan passe i andre roller enn tidligere, ønsker for neste jobb og lønnsforventinger.  

 

Trinn 2: Kandidaten tar en evne- og personlighetstest (Cut-E) og får tilbakelesning og tolkning av denne. Rådgiveren benytter testen for å danne seg et helhetlig bilde av profilen.  

 

Trinn 3: Rådgiver og kandidat gjør en ny kartlegging av jobbønsker og muligheter basert på testresultatene. Deretter får kandidaten hjelp til å utforme CV, søknadsbrev og LinkedIn profil, samt veiledning til hvordan navigere i stillingsutlysninger. Kandidaten får også trening før jobbintervju, slik at vedkommende stiller godt forberedt i møte med sin fremtidige arbeidsgiver. 

 

Karriererådgivning som får kandidater tilbake i jobb 

Det å være på jobbjakt kan være krevende. Det innebærer usikkerhet, skuffelse og kan oppleves som demoraliserende hvis prosessen vedvarer over tid. I USA betegnes dette som «job-search depression». En metodisk tilnærming, som den over, kan motvirke at kandidater havner i en negativ spiral.  

 

Vi opplever for eksempel stadig at prosessen rundt evne- og personlighetstestingen er en positiv opplevelse for mange kandidater. Det å oppdage nye muligheter gir selvtillit og fremtidstro, i en situasjon der det er lett å henfalle til mindre konstruktive tankemønstre. Ofte oppdager kandidaten nye alternativer, og blir positivt overrasket når det finnes en rekke spennende stillinger der ute som vedkommende aldri har vurdert 

 

Videre får kandidaten tilgang til vår samlede erfaring og kunnskap fra mange år i bransjen. Dette utbyttet manifesterer seg ikke bare som personlig og strategiske rådgivning, men også i konkrete og praktiske bransjetips som kan gi kandidaten fordeler i et presset arbeidsmarked.  

 

Sist men ikke minst får våre kandidater tilgang til hele organisasjonens nettverk og ekspertise. Vi jobber på en måte der vi deler kunnskap om kandidater og stillinger, i den hensikt å finne den perfekte match for både arbeidstaker- og giver. I faste møter presenteres kandidater for alle våre rådgivere, slik at hver og en kan søke i sine nettverk for passende muligheter.  

 

I tillegg havner kandidatene automatisk i vårt register og blir aktuelle hver gang vi rekrutterer for våre kunder. På denne måten eksponeres de stadig for nye stillinger. Når kandidatene først er i vår database, har de åpen linje inn til oss. Vi følger dem opp personlig helt til de er tilbake i jobb. Når en dør lukkes å åpnes en ny - karriererådgiveren er døråpneren. 

 

New call-to-action