Finn de rette kandidatene med digital annonseringAnnonserer du på de rette plattformene? og treffer annonseringen riktig målgruppe? Det er ikke alltid like lett å nå ut til publikummet man ønsker, og i mange tilfeller kan det hjelpe å bruke betalt annonsering. Gjennom dette blir kandidatene eksponert for annonsen direkte i sin feed, i tillegg til at din merkevare får økt eksponering blant målgruppen. Målrettet annonsering har derfor blitt en viktig del av å nå ut til kandidater, og har vist seg å engasjere flere søkere.

Hvor skal vi annonsere?

For å vite hvor man skal annonsere må man vite hvem man ønsker å påvirke. Jobbanalyse er en god kilde til innsikt om hva man er på utkikk etter, og med et godt grunnlag har man et bedre utgangspunkt for å vite hvem man skal rette kommunikasjonen mot. Når vi har fått oversikt over dette må vi finne ut av hvor vi skal nå dem.

 

I den digitale annonseringen er det viktig å undersøke på hvilke flater målgruppen oppholder seg. Skjermtiden øker, og vi ser at den norske befolkningen er godt representert på digitale medier flere timer daglig. Forskjellige kanaler har forskjellige funksjoner, og selv om målgruppen er tilgjengelig på en kanal betyr ikke det nødvendigvis de tar den i bruk daglig. Ofte er målgruppen representert på flere digitale flater på ulike tider av døgnet. Dette kompliserer bildet, men gir også en unik mulighet til å nå ut med forskjellige budskap til forskjellig tid, og treffe potensielle kandidater med treffende innhold der de oppholder seg. Her kreves research og innsikt, og det kan ta tid å danne seg et bilde og bli kjent med ditt publikum sine digitale bruksvaner.

 

 

Appeller til de rette kandidatene

Der vi tidligere kunne se bedrifter oppnå god organisk rekkevidde på plattformer slik som Facebook og YouTube har det blitt en norm for merkevarer å ha en tilstedeværelse på sosiale medier, og innholdsproduksjonen har økt raskt. Den store informasjonsmengden tilgjengelig på nett har gjort at brukerne ikke klarer å få med seg alt. Hastigheten på innholdsproduksjon har overskygget vår evne til å konsumere det, og vi har nådd punktet kjent som “innholdssjokk”. Dette gjør at det stilles større krav til innhold og digital strategi og kreativitet for å nå frem til målgruppen i mengden.

 

Det kan være krevende å kommunisere hva en stilling innebærer, og dersom annonsen er uklar kan det lede til at den vekker mindre interesse. Det er viktig at annonsen samsvarer med selskapets verdier, merkevare og kultur. Videre må man tydelig definere nivå og hvilken kompetanse stillingen krever. Erfaringsnivået som formidles vil ha stor innvirkning på hvilke kandidater vi tiltrekker oss, og deres forventninger til stillingen i videre prosess.

 

 

Trenger du bistand til digital annonsering av dine stillinger? For oss er det viktig å gjøre god research og testing slik at annonseringen får så gode resultater som mulig. Vi bruker derfor oppdatert statistikk når vi velger hvilke kanaler vi skal annonsere i, for å sikre at målgruppen er godt representert og for å tilegne oss innsikt. Gjennom våre annonsepakker når vi ut til passive og aktive søkere der de befinner seg. Her er det viktig for oss å kommunisere budskapet med en visuell profil og ordlyd som representerer kunden best mulig. Dette er en tidsriktig måte å annonsere på som sikrer at vi treffer riktig målgruppe.

 

Rekruttering handler om å skape utvikling, tilvekst eller fornyelse i din organisasjon eller virksomhet. I tider der arbeidskraften er mindre mobil enn normalt, vil konkurransen om talentene være veldig hard. For mennesker som ikke har rekruttering som hovedoppgave, kan det å finne gode kandidater, bli en tidkrevende oppgave som ikke nødvendigvis fører til ønskede resultater. Da kan det lønne seg å vurdere eksterne bidragsytere i rekrutteringsprosessen.