HR trender 2023-1

Vi lever i en tidsalder med stadig innovasjon og endring. Gjennom snart 35 år innen bemanning og rekruttering har vi blitt godt kjent med bransjen, og vi har observert mange trender gjennom tidene. Endringer har ledet til nye muligheter, og det er viktig å henge med dersom man skal benytte seg av det store potensiale vi har foran oss. Hvilke endringer står vi overfor og hvilke områder preger HR-arbeidet fremover? Vi tar for oss fire områder vi mener er relevant. 

Behold dine ansatte med gode utviklingsmuligheter 

Vi ser at det stilles høyere forventninger til bedre prosesser for å ivareta og beholde ansatte. Det har blitt vanskeligere å beholde både de som nylig har signert, og de som har jobbet i noen år. Dette er en ny problemstilling som krever en ny type rådgiving til både oppdragsgivere og kandidater - i et mer kandidatsentrert marked. 

Dagens kandidater har større fokus på karriereutvikling, velvære og fleksibilitet, og de er mer klar over sine rettigheter og hva de har krav på. Det kreves derfor et større fokus på dette i prosessene, og tilrettelegging for at de skal motiveres og prestere best mulig.

 

Det å beholde ansatte var en stor utfordring gjennom hele 2022. IDC rapporterer at 32% av europeere aktivt søker ny jobb, og eksperter spår global mangel på kandidater innen 2023, anslått til 85 millioner mennesker. Med dette i bakhodet blir det kritisk å beholde de beste menneskene, og ivareta de talentene man har. 

Kandidater velger ofte arbeidsplass ut fra hvilke utviklingsmuligheter som finnes, i tillegg til muligheter for karriere internt. Dette bør bedrifter utnytte gjennom kursing, opplæring, videreutdanning og andre muligheter som motiverer de ansatte til å bli og vokse i organsiasjonen. På denne måten vil man både øke kompetansen internt, samtidig som at man minimerer risiko for at de ansatte forlater virksomheten til fordel for et annet sted.

 

Fokus på autentisk og kreativ kommunikasjon 

Mengden digitale inntrykk vi daglig blir eksponert for har hatt en enorm vekst de siste årene. Vi bruker mobilen i snitt 3 timer og 15 minutter per dag, og sjekker den 58 ganger. Den store informasjonsmengden tilgjengelig på nett har gjort at brukerne ikke klarer å få med seg alt. Hastigheten på innholdsproduksjonen har overskygget vår evne til å konsumere det, og vi har nådd et punkt kjent som “innholdssjokk”. Som et resultat stilles det høyere krav til digital strategi og innhold for å nå frem til målgruppen. Dette ser vi i alt fra viktigheten av god employer branding til autentisk utforming av stillingsannonser. Merkevaren selskapet ditt formidler er et virkningsfullt verktøy som kan bidra til at din bedrift skiller seg ut i markedet, og det vil være en fordel å ha en sterk posisjon i markedet som per i dag stadig er på utkikk etter nye og bedre muligheter.

 

 

Lederskap og lederutvikling

For mange bedrifter har investering i lederutvikling blitt et kritisk fokus for å følge arbeidstakere og samfunnet sine foventninger. Endringer i hvordan vi jobber, i alt fra å måtte omstille oss en hybrid hverdag til å ta imot nye generasjoner i arbeidslivet, har ledet store forandringer, og fokuset på hvordan vi best mulig kan møte disse kontinuerlig endringene vil ikke bli mindre viktig i 2023. Faktisk rapporteres det at lederstil er en av de største årsakene til at medarbeidere slutter. 

 

Som ansatte har vi tillagt oss nye vaner, rutiner og forventninger til arbeidsplassene, og det er viktig å holde oversikt slik at man kan møte de nye forventningene på en best mulig måte. På grunn av dette er det viktig at ledere er bevisst på endringene som foregår i samfunnet, og er rustet til å imøtekomme nye behov som kommer. Dette inkluderer erkjennelsen med viktigheten av å tilegne seg ny kunnskap, samt aktiv jobbing for å tilpasse lederskap og kommunikasjon. 

 

Samspill mellom ulike generasjoner 

Dagens arbeidsstyrke består av 4 ulike generasjoner med medarbeidere som har ulike ferdigheter, forventninger og utfordringer. Studier viser at 87% anser det at vi har mulighet for å lære av hverandre som positivt. Videre mener 89% at generasjonsmangfold på areidsplassen er et bra element i arbeidet.

Yngre arbeidstakere kan ha nytte av annet perspektiv, og vellykkede seniorer og ledere kan ha godt av innspill slik at de ikke faller inn i  etablerte tankemønstre. Dersom man ikke er bevisst og tar hensyn kan det utgjøre en reell fare når endringstakten øker dersom man ikke er forberedt. Samtaler mellom generasjoner kan derfor være en positiv ting, der både nyansatte og godt etablerte ledere kan gagne av kunnskapsdeling med hverandre. 

 

En bransje i kontinuerlig utvikling

Vi har vært gjennom store endringer de siste årene som har satt sine spor på bransjen, og hvordan vi kjenner rekruttering i bemanning slik det er i dag. Vi har vært nødt til å være omstillingsdyktige, løsningsorienterte og ha evne til å endre både interne rutiner og arbeidsmetodikker i en rekordfart. HR rollen er i kontinuerlig utvikling, og vi gleder oss til å følge utviklingen videre! 

New call-to-action