GettyImages-1248192110SMALL

I vår digitaliserte tid har det å bruke videosamtaler i jobbintervju blitt stadig mer vanlig. For oss som rekrutterer gir det flere fordeler, når vi søker etter de best egnede kandidatene for din bedrift. I mange tilfeller er videointervju et effektivt og nyttig supplement til personlige møter i rekrutteringsprosessen. Men uansett intervjuform er det helt nødvendig at prosessen gjøres grundig, og i mange sammenhenger vil man derfor ikke komme utenom det personlige møtet.

Videointervjuer og rekruttering på digitale plattformer

Det er ingen hemmelighet at arbeidslivet blir stadig mer digitalisert. Koronautbruddet og hjemmekontor førte for eksempel til at plattformen Teams fikk 12 millioner nye brukere på en uke. Det å benytte og utnytte mulighetene digitale plattformer gir, har den siste tiden blitt en selvfølge. Også innen rekruttering.

Les også om hvordan koronakrisen har endret kompetansebehovet i næringslivet og hvordan det påvirker rekruttering.

Fordelene med videointervju er mange:

  • Det sparer oss for tid
  • Vi har mulighet til å se og møte kandidater som befinner seg langt borte
  • Vi kan teste et større utvalg av aktuelle kandidater og sile ut de beste
  • Vi får et bedre helhetsinntrykk enn ved telefon
  • Vi får et uformelt møte med kandidater før vi treffes fysisk
  • Flere personer kan være med i vurderingen
  • Videomøtet kan tas opp, slik at du se og høre svar flere ganger

Last ned jobbanalyse ebok

 

Intervjuet er en viktig del av rekrutteringsprosessen

Tiden vi er inne i gjør det litt mer krevende å holde intervjuer. For oss som rekrutterer er likevel intervjuet en grunnleggende informasjonskilde.

Intervjuet er uten sammenligning den enkeltmetoden som brukes mest i kompetansevurdering.

I kombinasjon med flere andre parametere gjør intervjuet oss i stand til å avgjøre om en kandidats ferdigheter, erfaringer og personlighet oppfyller jobbens krav. Det vil også gi oss innsikt til å vurdere om søkeren passer inn i bedriftskulturen.

I Businesspeople Rekruttering mener vi at ny teknologi og ny kunnskap gir oss nye muligheter. Derfor er det positivt at førstegangsintervju fint lar seg gjennomføre digitalt. Videointervjuet har blitt et nyttig og viktig verktøy, men det må på ingen måte gå på bekostning av en grundig prosess. For svært mange stillinger er det derfor ønskelig at vi møter vedkommende personlig.

 

Informasjonen du mister ved å kun rekruttere med videointervju

Når du møter en person for første gang, mottar du en stor mengde informasjon. Du har sikkert merket det selv. Hvordan du ubevisst gjør deg opp en mening om en persons status, autoritet, kompetanse og troverdighet, avhengig av hvordan vedkommende sitter, står, snakker og eller fastheten i et håndtrykk.

Forskere ved New York University har funnet ut at man foretar så mange som elleve avgjørende beslutninger om en person, bare i løpet av de første syv sekundene av et møte. Da kan du bare tenke deg hvor mye informasjon man får ved å møte de beste kandidatene personlig i flere timer.

I Businesspeople Rekruttering er vi bevisst på hvilke ekstra dimensjoner personlige møter gir. Nå skal det sies at vi bruker en rekke metoder som er langt mer vitenskapelige enn førsteinntrykket, men når vi møter kandidater personlig får vi et bedre totalbilde av en persons fremtoning og oppførsel. Bare det faktum at vi har et spesielt område i hjernen vår viet til å gjenkjenne ansikter og ansiktsuttrykk, tyder på at dialog ansikt til ansikt er viktig.

De personlige møtene setter oss også i stand til å skille mellom kandidater som fremstår som like egnede. Når kandidater møter opp personlig hos oss, bruker vi hverandres kompetanse og sparrer, slik at vi med større sikkerhet lander på det beste alternativet.

Les også: Skreddersydde stillingsannonser er lik vellykket rekruttering

 

Videointervju kan aldri erstatte personlige møter i en rekrutteringsprosess

Vår suksess som rekrutterere står og faller på om vi klarer å finne den best egnede kandidaten til en gitt stilling. Derfor må vi ha en klar forståelse av hvilken type stilling vi skal besette, noe som vil være avgjørende for hvem vi ansetter og hvordan vi gjør det.

Ved å dra nytte av en jobbanalyse og forskjellige evne- og personlighetstester får vi mye innsikt. Likevel er den forståelse vi får ved å være tett på og bli godt kjent med de menneskene vi skal flytte videre i yrkeslivet, uvurderlig.

For det er ikke til å komme bort i fra at det å kommunisere ansikt til ansikt skaper sterkere bånd og relasjoner. Det er i de personlige møtene at små elementer fanges opp, elementer som kan avgjøre i hvilken grad kandidaten vil lykkes og trives i en stilling eller ikke.

Vi vet at konsekvensene av en feilansettelse er så store at vi ikke har råd til å gjøre feil vurderinger på vegne av våre kunder. Risikoen du løper ved å fokusere på kortsiktig kostnadsbesparing og raske beslutninger, er høy med tanke på hva det koster å ansette en ny medarbeider. Kandidater til leder og spesialiststillinger kan ikke masseproduseres.

I Businesspeople Rekruttering bruker vi alle verktøyene i verktøykassa for å lykkes med våre rekrutteringsprosesser. Derfor omfavner vi de mulighetene videointervjuer gir, men vi ser også nytten av å møte kandidater personlig.

 

CTA guide til god onboarding av nye ansatte