GettyImages-1143754812 marketingSMALL

I dag er det vanskelig for virksomheter å nå sine kunder eller interessenter uten å ha en digital strategi. For mange bedrifter har digital markedsføring blitt den viktigste kanalen for både merkevarebygging og direkte salg. Dette påvirker etterspørselen etter digitale markedsførere, og kampen om den digitale kompetansen er hard. Samtidig er dette et fagområde som utvikler seg i rekordfart, og du er avhengig av en kandidat som kan dekke nettopp ditt behov.

Digital markedsføring krever spesialistkompetanse

Det er viktig å være klar over at det digitale kompetansegapet øker, og manglende digital kompetanse gjør bedrifter mindre konkurransedyktige. Samtidig er stadig flere ledere opptatt av dette og setter digital markedsføring på agendaen.

Ifølge en undersøkelse mener 7 av 10 ledere at digital markedsføring og salg er viktig nå, og i økende grad fremover. Virksomheter kan ha mange ulike behov som dekkes av en digital markedsfører. På generelt grunnlag bunner det ofte i et ønske om bedre synlighet i det digitale økosystemet.

Last ned jobbanalyse ebok

Dette kan oppnås på flere måter, som for eksempel søkemotoroptimalisering, utvikling av nettsider, betalt annonsering, innholdsmarkedsføring, markedsføring i sosiale medier eller nyhetsbrev og automasjon. Alle disse oppgavene krever en spesialist med oppdatert kompetanse. I tillegg må du vite hvilke oppgaver som bør prioriteres for å oppnå best mulig effekt med markedstiltakene. En feilansettelse kan være noe av det dyreste du gjør.

For å finne riktig digital kompetanse må du derfor ha konkret kunnskap om hvilke arbeidsoppgaver du ønsker å få utført. Du må altså definere behov og stilling mer presis enn bare «en som skal ta seg av det digitale».

Eksperter som har lang erfaring med å rekruttere til markedsstillinger kan hjelpe deg med å identifisere den digitale kompetansen din bedrift trenger. De har fulgt utviklingen tett i flere tiår, og er derfor godt kvalifisert til å vurdere hva som er viktig å se etter hos en digital markedsfører som skal dekke nettopp dine behov.

 

Jobbanalysen er essensiell når du skal rekruttere digital markedsfører

Det kan være en stor utfordring å manøvrere i jungelen av ulike digitale kompetanseområder og verktøy din avdeling bør besitte. Siden digital markedsføring er et fagområde som utvikler seg i rekordfart er jobbanalysen ekstremt viktig for å finne programspesifikk kompetanse.

 Jobbanalysen er en systematisk innsamling og analyse av informasjon om selve jobben som skal utføres. Analysen skal gi deg svar på stillingens nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver, ansvar, samarbeidsrelasjoner og nødvendige krav til kompetanse og personlig egenskaper hos stillingsinnehaveren.

Kort oppsummert gir jobbanalysen oss all den informasjonen vi trenger for å rekruttere riktig kandidat til rollen. Ved hjelp av jobbanalysen danner vi oss et sammensatt bilde av hele avdelingen – hvilken kompetanse dere har, hva dere mangler, hvordan personalet er satt sammen, og hvem som kan passe inn.

På bakgrunn av jobbanalysen kan vi utarbeide en god kravspesifikasjon og utforme en stillingsannonse som treffer. Skreddersydde stillingsannonser er lik vellykket rekruttering.

 

Rekrutter en digital markedsfører med oppdatert kompetanse

Den teknologiske utviklingen går som kjent fort. Innovasjonen og utviklingen av produkter og tjenester innen det digitale fagfelt, skjer så raskt at det krever at man holder seg informert til enhver tid. Når du skal rekruttere en digital markedsfører er du derfor ekstra avhengig av å finne en kandidat som holder sin digitale kompetanse oppdatert.

Dette dreier seg ikke bare om å ha forståelse for analyseverktøy som for eksempel Google Analytics, men også hvordan synergiene i digital kommunikasjon spiller sammen. Det er lett å bli blindet av at en kandidat behersker mange forskjellige dataprogrammer. Dette er selvfølgelig relevant, men det er også viktig at kandidaten er interessert i å tilegne seg ny kunnskap og holder seg underrettet på nye trender.

For å finne en digital markedsfører som passer perfekt hos deg, bruker vi en rekke forskjellige metoder. Dette kan være:

  • Personlige intervjuer
  • Evnetester
  • Personlighetstester
  • Case-oppgaver

En feilansettelse kan lage mye støy i avdelingen. Det kan være verdt å ha i bakhodet at gode markedsførere også er gode markedsførere av seg selv. Et rekrutteringsbyrå kvalitetssikrer opplysninger og ferdigheter til aktuelle kandidater, slik at du får den digitale markedsføreren du trenger. I Businesspeople Rekruttering vet vi hvem som skiller seg ut med rett digital kompetanse.

Last ned jobbanalyse ebok guide