Rekruttering

Nyansettelser er en kompleks og krevende oppgave som har stor betydning for bedriftens drift og vekst. Den rette kandidaten skal ikke bare ha rett kompetanse, men også passe inn i virksomhetens sosiale miljø og kultur. Feilansettelser er noe av det dyreste vi gjør, og en profesjonell sparringspartner kan hjelpe deg med å identifisere de kompetente menneskene som vil trives med å jobbe for nettopp deg. Her er noen av fordelene ved å samarbeide med rekrutteringsbyrå:

 

Ekspertise og kvalitet

Rekrutteringsbyråer har spesialisert seg på å finne og evaluere kandidater. De har derfor solid kunnskap om rekrutteringsprosessen og bransjens trender. Videre har de tilgang på systemer og støttefunksjoner som kan bistå i å heve kvaliteten på prosessen. Testverktøy, search og digital annonsering er eksempler på egne funksjoner som gjerne krever lisenser, sertifiseringer og lengre erfaring for å både benytte seg av og for å oppnå optimale resultater. Forskjellige intervjuteknikker, evne- og personlighetstester samt caser vil bli vurdert etter hver stilling for å sikre en helhetlig og god prosess som passer din bedrift sine behov. Gjennom å bruke et rekrutteringsbyrå kan du derfor være sikker på at best mulig kandidat blir levert på bakgrunn av en kvalitetssikret prosess og nøytral vurdering. 

 

 

Kunnskap og redusert risiko 

Rekrutteringsbyråer reduserer risiko gjennom grundig evaluering, validering av ferdigheter og bakgrunn. Videre er vi kjent med arbeidsrettslige forhold og lover, noe som bidrar til å sikre at ansettelsesprosessen er i samsvar med reguleringer og reduserer juridisk risiko for bedriften. Byråene tilbyr ofte også garantier, noe som gir ekstra sikkerhet for din bedrift.

Vi sitter på  kompetanse og erfaring som er viktig for å ha en vellykket ansettelsesprosess, og som bidrar til å gi kandidaten en god oppstart og redusere turnover. Vi vet blant annet at det er mer sannsynlig at den nyansatte får en god opplevelse og blir i jobben dersom man har et godt opplegg for onboarding og preboarding. Studier viser for eksempel at en god onboarding av ansatte forbedrer turnover med hele 82%, i tillegg til at det bidrar til å korte ned tiden før den ansatte er operativ og lønnsom. Preboarding handler om å ha et organisert opplegg for integrering og inkludering av den ansatte allerede før medarbeiderens første arbeidsdag, og har vist å redusere hvor åpen nyrekrutterte er for andre tilbud mens de er på prøveperiode. Disse prosessene er viktigere enn man tror, og kan forhindre at den nyansatte trekker seg fra ansettelsen før oppstart eller i prøveperioden til fordel for et bedre tilbud fra noen andre. Her vil et rekrutteringsbyrå kunne bidra med kunnskap og rådgivning for implementering og best practice.

 

Tilgang til de beste kandidatene

Rekrutteringsbyråer har gjerne en kandidatbase som de har bygget opp over flere år, med tilgang til kandidater som allerede er screenet og intervjuet. Hos oss i Businesspeople har vi både en voksende database, etablerte relasjoner i bransjen og et omfattende nettverk av talenter og rutinerte kandidater tilgjengelig. Dette gir oss muligheten til å nå ut til et bredere omfang av kvalifiserte kandidater og vi kan dermed effektivt hjelpe din virksomhet med å finne de mest passende ansatte til å fylle deres behov. De beste byråene har teknisk kunnskap til å velge kandidater som er i tråd med din virksomhet sine verdier, noe som bidrar til å sikre en langsiktig og suksessfull ansettelse.

 

Tidsbesparende 

Rekruttering er en omfattende og tidkrevende prosess, og bruk av rekrutteringsbyrå vil spare dere tid og penger. De vil bidra med å tydelig identifisere bedriftens behov og stillingens innhold. Videre vil de bistå i å gjøre en grundig jobbanalyse, definere kvalifikasjoner, krav og fastsette budsjett og tidsrammer. De må utarbeide annonser, selektere CV-er og søknader, for å ikke glemme intervjuene. Samarbeid med byrå frigjør derfor bedriftens interne ressurser, samtidig som at de effektivt identifiserer og presenterer de mest kvalifiserte kandidatene, noe som betydelig reduserer tidsrammen for ansettelsesprosessen.  

 

Vi er en langsiktig partner som ønsker å bli kjent med deres bedriftskultur! 

For oss er det viktig med en grundig helhetlig forståelse for hvem dere er før vi bidrar med rekruttering. Vi bruker god tid på å bli kjent med kultur, verdier og arbeidsmiljø slik at vi alltid kan være på utkikk etter de rette egenskapene og personlighetstrekkene som kan løfte deres organisasjon. Det er også viktig for oss å forstå hvordan dere opererer, slik at vi kan kommunisere utad på en måte som gjenspeiler deres verdier og merkevare. 

 

Rekruttering handler om å skape utvikling, tilvekst eller fornyelse i din organisasjon eller virksomhet. Vi vet betydningen av en grundig ansettelsesprosess på alle nivåer; noe som aldri må undervurderes, fordi det er menneskene som løfter bedriften opp og frem. Etter 35 års erfaring vil vår kompetanse gi deg et konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med en av våre rådgivere.

 

Hvordan lykkes med search_