Bedre Rekruttering

Pandemien nærmer seg slutten, optimismen er tilbake og etter over et år med lite bevegelse, er nå mange bedrifter klare for å sikre kompetanse for fremtiden. For en del næringer er jobbmarkedet hett som aldri før. Det har rett og slett aldri vært publisert like mange stillingsannonser som akkurat nå.


I et slikt landskap skulle man tro at det var lett å tiltrekke seg kompetanse. Likevel viser Jobbundersøkelsen 2021 fra Finn.no at langt færre enn normalt, aktivt søker etter nye muligheter. Undersøkelsen viser at innen flere stillingsfunksjoner og bransjer, ser det ut til at kandidatene er mer skeptiske til å bytte jobb nå enn de var for ett år siden. For deg som er ute og rekrutterer, kan det bli vanskelig å finne aktuelle kandidater til en rekke stillinger. Her deler vi våre beste tips, slik at du kan lykkes med rekrutteringen i et vanskelig marked.

 

#1 Vær innstilt på at rekrutteringen kan ta tid

Ha is i magen selv om du får lite respons på stillingsutlysningene dine. Når tiden trekker ut, kan det være fristende å gå for en halvgod løsning. Dette anbefales ikke når fire av ti ledere svarer at mangel på tid er den hyppigste årsaken til feilansettelser. Rekrutteringen du gjør bør alltid være treffsikker, for ansetter du feil person kan arbeidsforholdet både bli dyrt og kortvarig. 

Gjør derfor en like grundig rekrutteringsprosess som du ellers ville gjort. Det å starte med en systematisk jobbanalyse vil gjøre deg bevisst på hvem som bør rekrutteres og hvorfor. Jo grundigere du gjør jobbanalysen, jo større er sjansen for å få en ansatt som både yter sitt beste og blir værende i bedriften lenge.

Hvis den ideelle kandidaten lar vente på seg mens arbeidsoppgavene hoper seg opp, vurder om en vikar kan være en midlertidig løsning. I Businesspeople gjør vi den samme gode prosessen uavhengig om vi rekrutterer til et vikariat eller en full ansettelse. På denne måten sikrer vi at en vikar kan bidra til verdiskapningen i din bedrift fortest mulig.

 

#2 Skriv gode stillingsutlysninger - tiltrekk deg flere kandidater

I et marked som oversvømmes av jobbannonser skjer det fort at jobbannonsene blir så mange, så like og så lite kreative at de slår hverandre i hjel. For å tiltrekke og beholde den kompetansen og det engasjementet du ønsker, er du nødt til å skille deg ut fra mengden. Hvordan et selskap fremstiller seg selv og hva de er villige til å tilby kandidatene vil være svært viktig i en situasjon der det er manko på aktuell arbeidskraft. Ifølge Jobbundersøkelsen 2021 er et godt arbeidsmiljø, god lønn og en sikker jobb det viktigste vi vektlegger når vi vurderer en arbeidsgiver som attraktiv i dagens marked. Dette bør komme tydelig frem i en utlysningstekst. I denne teksten må også ditt employer brand komme til uttrykk. Trekk frem goder og særtrekk som er helt unikt ved din organisasjon. På denne måten fremmer du hvorfor akkurat din arbeidsplass skiller seg fra andre steder.

Vi anbefaler at stillingsannonsen alltid skal utformes på bakgrunn av jobbanalysen. Dersom dette grunnarbeidet utføres skikkelig, vil du ha et velfundert grunnlag til å skrive en tekst som snakker til den rette kandidaten. I kampen om talentene handler det om å få frem hvem du er, hva du står for og hva du kan tilby på en måte som engasjerer målgruppen. Les gjerne mer om hvordan du utformer skreddersydde stillingsannonser i denne saken.

 

#3 Bruk riktige kanaler når du rekrutterer spesialkompetanse

Det hjelper det fint lite å gjøre seg flid med en stillingsannonse og bare publisere den et sted den med høy sannsynlighet ikke blir lest av akkurat de du ønsker. Er det eksempelvis økonomi- og regnskapsmedarbeidere eller digitale markedsførere du er på utkikk etter, må du treffe både aktive og passive jobbsøkerne på de nettstedene de faktisk bruker.

Hvis du plasserer stillingsannonsene på de riktige plattformene, øker du synligheten blant kandidater med relevant kompetanse. Nisjenettstedene får kanskje mindre treff, men det er mer sannsynlig at de som faktisk ser annonsen er de du er på jakt etter. Legg også en strategi for distribusjon i sosiale medier. Denne typen kanaler åpner potensialet for å nå aktuelle kandidater.

 

#4 Med search oppsøker du kompetansen som ikke aktivt søker

I usikre tider opplever vi at kandidater har mindre vilje til å bytte jobb, noe som igjen fører til mindre respons når man legger ut annonser. Under slike forutsetninger risikerer du å ikke få fylt ledige stillinger, dersom du ikke benytter deg av search.

Search er en rekrutteringsmetode som gir deg tilgang til kandidater som selv ikke er på aktivt jobbsøk, men som kan være åpne for et jobb- eller karriereskifte dersom den rette muligheten dukker opp.

For å finne passive kandidater benytter vi oss av flere metoder. Vi leter på sosiale plattformer som LinkedIn, gjør målrettede søk i databaser, bransjeforum og på nettsider til firmaer vi vet besitter ønsket kompetanse. En erfaren search-rekrutterer vil også ha et godt nettverk av kandidater som det er lettere og raskere å rekruttere fra.

Les mer om search som rekrutteringsmetode i denne saken.

 

#5 Tenk mangfold når du rekrutterer

Når det er knapphet på kandidater er det nødvendig å se på de mulighetene som finnes. Kandidater med en annen alder, utdannelse eller erfaring enn det du opprinnelig så for deg, byr på en gylden mulighet til å bringe inn nye ideer og komplimenterende egenskaper til organisasjonen. Du kan også gjøre stillingen mer attraktiv ved å legge til oppgaver og ansvarsområder som gjør at flere ser dette som en utfordring.

Husk at mangfold er mer enn bare kjønn eller etnisitet, det er summen av ulike personligheter med forskjellige bakgrunner, erfaringer, kulturer, språk, perspektiver og evner. Å rekruttere mangfoldig kan bidra til å styrke leveranseevnen i din virksomhet, fordi det gir økt innovasjonsevne og bedre verdiskaping.

 

Rekruttering handler om å skape utvikling, tilvekst eller fornyelse i din organisasjon eller virksomhet. I tider der arbeidskraften er mindre mobil enn normalt, vil konkurransen om talentene være veldig hard. For mennesker som ikke har rekruttering som hovedoppgave, kan det å finne gode kandidater, bli en tidkrevende oppgave som ikke nødvendigvis fører til ønskede resultater. Da kan det lønne seg å vurdere eksterne bidragsytere i rekrutteringsprosessen.

 

Med Businesspeople rekruttering får du en samarbeidspartner som forstår dine behov, og kan matche deg med de kandidatene som vil bidra til å nå bedriftens mål. I et vanskelig marked der gode kandidater er en mangelvare, vil vår kompetanse gi deg et konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene. Ta gjerne kontakt dersom du sliter med å få tak i kompetansen du trenger.

Last ned jobbanalyse ebok